Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Veerkrachtgereedschap

In de vorige video heb je geleerd welke karaktereigenschappen helpen om je veerkracht te vergroten. Maar ook als je deze karaktereigenschappen niet hebt, en dus misschien wel veel piekert of snel boos wordt kan je veerkrachtiger worden met een beetje hulp van buitenaf. In deze video worden voorbeelden gegeven van verschillende vormen van hulp die veerkracht kunnen vergroten, we noemen dit “veerkracht gereedschap”.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support