Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Vlog van een hulpverlener

Het is belangrijk te weten dat het je soms niet lukt om zelf je problemen op te lossen. In dat geval is het belangrijk dat je professionele hulp gaat zoeken.

In deze video vertelt een hulpverlener hoe je professionele hulp zoekt en wat deze hulp kan inhouden.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support