Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University of Cambridge & University Medical Center Groningen (UMCG)'s online course, Jongeren en hun psychische gezondheid. Join the course to learn more.
1.7
Gelukkige jongeren
Gelukkige jongeren

Wat is een goede psychische gezondheid?

Je kon net al zien dat de jongeren uiteenlopende antwoorden gaven op de vraag “Wat is een goede psychische gezondheid?”. Psychische gezondheid is ook niet in één woord te omschrijven, omdat het uit verschillende aspecten bestaat. Hieronder staan een paar belangrijke genoemd:

Psychische gezondheid gaat over het omgaan met gevoelens en gedachten

Iemand met een goede psychische gezondheid:

  • zit lekker in zijn of haar vel
  • kan positief denken
  • kan genieten van dingen
  • kan zijn of haar (school)werk doen
  • kan omgaan met alledaagse tegenslagen, zoals een lekke band of een slecht cijfer voor een toets
  • voelt zich prettig in het contact met andere mensen

Probeer met deze aspecten in je hoofd in de volgende stap te kijken naar je eigen psychische gezondheid.

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: