Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University of Cambridge & University Medical Center Groningen (UMCG)'s online course, Jongeren en hun psychische gezondheid. Join the course to learn more.
5.33
Psychische gezondheid in abstracte vormen
Psychische gezondheid

Wat nu?

Je bent aan het eind gekomen van deze cursus. Hopelijk vond je het interessant en heb je er veel van geleerd!

Deel je feedback met ons

Graag willen we je verzoeken om een paar minuten te gebruiken om onze enquête in te vullen. We stellen feedback erg op prijs, want dat kan ons helpen bij het verbeteren van de cursus voor de toekomst.

Deel je feedback met anderen

Help ons om deze cursus te promoten bij een groter publiek door het te beoordelen op Class central en MOOC list.

Dankwoord

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van deze cursus heel hartelijk bedanken!

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen