Skip main navigation

‮باستان‌شناسی منظر ‭

‮بررسی این که باستان‌شناسی منظر چطور از دورسنجی استفاده می‌کند. ‭

برای باستان‌شناس‌ها محوطه‌های باستان‌شناسی به تنهایی قابل توجه نیستند. برای باستان‌شناس‌ها همچنین مهم است که بدانند محوطه‌ها در چه منظری بنا شده‌اند. برای این که فهم درستی از یک محوطه داشته باشیم، باید بررسی کنیم و ببینیم که این محوطه چطور با محیط اطراف خود و دیگر محوطه‌های باستانی اطراف خود در ارتباط است.

برای مثال، نقشه پراکندگی سکونت‌گاه‌های بزرگ رومی در بریتانیا بسیار قابل درک‌تر خواهد بود اگر داده‌های ارتفاع و شبکه جاده‌ای روم باستان را هم در کنار آن بگذاریم.نقشه سکونت‌گاه‌های بزرگ رومی در بریتانیا (بالا)، با شبکه جاده‌ای روم که شامل توپوگرافی هم می‌شود (پایین). داده‌ها متعلق به Natural Earth (زمین)، Ordance Survey (توپوگرافی)، Rural Settlement of Roman Britian (محوطه‌ها)، و Vici.org (جاده‌ها).

دورسنجی ابزار ارزشمندی در باستان‌شناسی منظر است. چون به ما اجازه می‌دهد تا نقشه‌برداری کنیم و مکان محوطه‌ها را در یک منظر به تصویر بکشیم. همچنین می‌توانیم ارتباط آنها با اطراف‌شان را با استفاده از ابزار مضاعف مثل سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) مشخص کنیم.

از تصویربرداری ماهواره‌ای، برای مثال، می‌توان برای تهیه اتوماتیک نقشه‌هایی استفاده کرد که انواع مختلف پوشش سطح زمین را نشان می‌دهند. مثل زمین‌های زراعی، جنگل‌ها یا آب‌‌های آزاد. از تصویربرداری ماهواره‌ای همچنین می‌توان برای مقاصد تحلیلی، مثل نقشه‌برداری از تراکم پوشش گیاهی استفاده کرد. داده‌های مربوط به ارتفاع که با استفاده از رادار تهیه شده‌اند، می‌توانند اطلاعاتی درباره شیب و ابعاد توپوگرافی یک محل در اختیار بگذارند و همچنین می‌توانند کمک کنند تا از یک مکان نقشه‌برداری کنیم و اندازه نهرهای آب یک منظر را تعیین کنیم. این ابزار به ویژه در بخش‌هایی از جهان ارزشمند هستند که داده‌های نقشه‌برداری رقومی در دسترس نیستند.


محوطه‌های باستان‌شناسی در دره بقاع لبنان. داده‌ها متعلق به USGS (توپوگرافی)، ESA (طرح پس‌زمینه NDVI)، و Fragile Crescent Project (محوطه‌ها).

تمام این اطلاعات درباره یک منظر بعدا می‌تواند برای بررسی ارتباط بین محوطه‌های باستان‌شناسی و محیط زیست استفاده شود. این کار را می‌توانید با افزودن داده‌های زیست‌محیطی به یک یا چند محوطه انجام دهید. برای مثال، با درآوردن مقدار ارتفاع. همچنین می‌توانید با تولید اطلاعات جدید این ارتباط را بررسی کنید. برای مثال، با اندازه‌گیری اتوماتیک فاصله هر محوطه با نزدیک‌ترین نهر یا رودخانه.

به چه نوع از منظرهای باستان‌شناسی علاقه‌مند هستید؟ دورسنجی چطور می‌تواند برای فهم بهتر محوطه‌هایی که در محیط زندگی شما قرار دارند، مفید واقع شود؟

This article is from the free online

‮دوره پیشرفته سنجش از راه دور باستان‌شناسی: باستان‌سنجی، باستان‌شناسی منظر و حفاظت از میراث در خاورمیانه و شمال آفریقا ‭

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now