Skip main navigation

Smörgåsbord av biomaterial

Placeholder text

I den här videon berättar Linn om möjligheterna med biobaserade material. Med biomaterial menas material som har utvecklats från förnyelsebara biobaserade råvaror.

En viktig del i den gröna omställningen är vilka råvaror vi använder samt hur råvarorna används.

This article is from the free online

Allt är material: Material är allt

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now