Skip main navigation

Om kurset

This course is your opportunity to learn how to support the children in your life as they go through crisis and transition by learning though Play.

Kurset er udviklet af LEGO Fonden med hjælp fra nogle af de dygtigste eksperter på området. Det lærer dig, hvordan du bedst hjælper dine børn gennem deres kriser og overgangsperioder ved at lære gennem leg og styrke deres sociale og følelsesmæssige udvikling og trivsel.

Kurset bygger på fem grundprincipper, som går igen igennem hele kurset.

Fleksibelt

I vil sikkert bruge kurset på forskellige måder, i forskellige formater og med forskellige formål. Derfor kan kursets ressourcer og aktiviteter tilpasses dine og dine børns særlige behov. Der kan f.eks. være behov for at anvende andre materialer eller tilpasse sværhedsgraden for en leg til et barns udviklingsmæssige behov.

Baseret på leg

I næste uge lærer du om LEGO Fondens fem kendetegn ved læring gennem leg (mening, glæde, social interaktion, aktiv deltagelse og eksperimentering). Disse fem kendetegn vil gå igen igennem hele kurset og vil blive kombineret med aktiviteter, som er sjove, giver dig lyst til at deltage aktivt, skaber interaktion (med andre deltagere og/eller kurset), ansporer til at eksperimentere og er meningsfulde for dit liv.

Praktisk

Selvom kurset er funderet i evidens, får du også hver uge forskellige praktiske værktøjer, som du kan begynde at bruge med det samme. Du vil blive introduceret til strategier og aktiviteter, som du kan tilpasse til børn, og du vil få adgang til et stort udvalg af ressourcer, som vores team af eksperter har udviklet og sammensat.

Hensynsfuldt

Kurset er udviklet til at tage hensyn til behovene blandt et bredt publikum. Du bliver derfor bedt om at inddrage dine egne og dit barns behov og erfaringer. Kurset er tiltænkt som en tryg ramme for alle. For at sikre, at vi skaber en legende, fornøjelig og konstruktiv oplevelse for alle, beder vi dig om at følge vores adfærdskodeks og respektere andres oplevelser, holdninger og meninger.

Holistisk

Kurset giver dig ressourcer til at støtte børnene i dit liv, men ressourcerne og aktiviteterne er også rettet mod forskellige dele af barnets verden. Både børn og voksne indgår i et komplekst netværk af relationer og fællesskaber, så kurset har til formål at imødekomme dine trivselsbehov og anspore dig til at overveje, hvordan du kan samle eksterne ressourcer og inddrage dem i barnets liv.

Kursusgennemgang

Ud over ugerne med introduktion og afrunding er kurset inddelt i syv ugentlige emner:

  • Det vi mener med Læring gennem leg
  • Det vi mener med social og følelsesmæssig læring (SEL) og mental sundhed og psykosocial støtte (MHPSS)
  • Tackling af forandringer og overgangsperioder
  • Voksnes trivsel
  • Tidlig barndom
  • Mellemste barndom
  • Ungdomsårene

Hver uge er opdelt i mindre trin, som det tager ca. 5-10 minutter at gennemføre. Du får hver uge mulighed for at afprøve det, du har lært, i praksis og anvende det på din egen dagligdag og børnene i det. Ved afslutningen på hver uge får du mulighed for at reflektere over, hvad du har lært, og hvordan du vil bruge det.

Hvis det er første gang, du bruger FutureLearn, anbefaler vi, at du læser vores guide how FutureLearn courses work, før du går i gang.

Det kan også være en god idé at læse mere om vilkår og betingelser i FutureLearn’s Terms and Conditions, og hvordan de gælder for dig.

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now