Skip main navigation

Opsummering: Fundamentet for Læring gennem leg

Read the article for a short recap on the five characteristics of play.

Stadig flere resultater dokumenterer, at leg spiller en grundlæggende rolle i et barns positive udvikling, uanset barnets situation. Leg er afgørende for at udvikle de nødvendige færdigheder og skabe trivsel i det moderne samfund.

Vi har i denne uge set nærmere på, hvor vigtig læring gennem leg er for udviklingen af sociale og følelsesmæssige færdigheder, vi har gennemgået de fem kendetegn ved læring gennem leg, og vi har afprøvet legebaserede strategier, som fremmer udviklingen af sociale og følelsesmæssige færdigheder hos børn i alle aldre.

Det er vores erfaring, at læring sker, når en aktivitet:

  1. skaber glæde,
  2. hjælper børn med at forstå meningen med det, de laver eller lærer,
  3. involverer aktiv, engageret og kreativ tænkning
  4. og en iterativ tankegang (eksperimenteren, afprøvning af hypoteser osv.) og
  5. ansporer til social interaktion.

Disse fem kendetegn bygger på evidens for, hvordan børn lærer bedst, og hvordan man kan skabe en legende tankegang.

I løbet af dette kursus anlægger vi en holistisk tilgang til børns komplekse udvikling og læring, og vi fremhæver vigtigheden af børns fysiske, sociale, kognitive, kreative og følelsesmæssige færdigheder, og hvordan disse supplerer og interagerer med hinanden.

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education