Skip main navigation

Opsummering: Hvad vi mener med social- og følelsesmæssig læring gennem leg

Read article

Vi startede ugen med at se på, hvad der skaber følelsesmæssig og psykisk trivsel for dig selv og børnene i dit liv. Resten af ugen brugte vi på at hjælpe dig med at forstå, hvad der bidrager til mental sundhed og psykosocial trivsel.

Mental sundhed og psykosocial støtte (MHPSS) er enhver form for støtte, som en person modtager for at beskytte og fremme trivsel eller reagere på mentale sundhedsbehov og psykosociale behov. Mental sundhed omfatter psykisk sundhed og socialt engagement. Udtrykket psykosocial (psykisk og social) bruges til at beskrive denne sammenhæng.

Social og følelsesmæssig læring (SEL) er en af flere tilgange til at skabe et grundlæggende fundament for mental sundhed og psykosocial trivsel. Det er udviklingen af de færdigheder, kompetencer, værdier og overbevisninger, der er afgørende for at opnå resultater i livet på tværs af de kognitive, sociale og følelsesmæssige domæner.

Vi talte om “vippen” mellem modgang og robusthed. Målet er at bevare balancen, så du altid reagerer på risikofaktorer eller modgang med styrkende og beskyttende faktorer. Robusthed går ud på at overvinde modgang og udnytte hele ens netværk af social støtte – individuelle kompetencer og færdigheder, tætte forbindelser og familie, lokalsamfundet og mere overordnede systemer som politikker og myndigheder.

Vi har lært om forskellige styrkelses- og reaktionsstrategier. Styrkelsesstrategier skal skabe trivsel, og reaktionsstrategier forekommer i tilfælde af modgang. Vi har set nærmere på:

  • Børnevenlig mindfulness
  • Oversigt over social støtte
  • Identifikation af ængstelse
  • Visitering til MHPSS-ressourcer

Med den viden og de færdigheder, du har opbygget i denne uge, kan du nu begynde at lære, hvordan du skaber trivsel for dig selv og børnene i dit liv gennem social og følelsesmæssig læring og leg!

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education