Skip main navigation

Opsummering: At takle forandringer og overgange

Read the article and review this weeks topic.

Change and Development

  • Børn har brug for regelmæssighed og rutiner for at føle sig trygge. Det er ofte betroede voksne, som kan give børnene denne form for regelmæssighed og den nødvendige selvtillid til at udforske, lege og lære frit.
  • Forudsigelighed er også med til at frigøre mental kapacitet hos børn til udfordrende opgaver, f.eks. i forbindelse med opgaver, som kræver fokus, hukommelse og selvkontrol.
  • Når forudsigeligheden forstyrres af forandringer eller kriser, kan det påvirke den typiske udviklingsproces.
  • Det kan eksempelvis medføre stress, frygt og en følelse af usikkerhed, hvilket kan påvirke barnets sociale og følelsesmæssige udvikling.

Støtte til børn i perioder med forandring

I perioder med forandring kan der være behov for eksterne støtter som f.eks. voksne, der reagerer på barnets ængstelse, for at styrke barnets evne til at udvise robusthed. Du og andre voksne kan f.eks. støtte barnet på følgende måder:

Sæt tingene i perspektiv

I perioder med forandring har børn brug for hjælp til at forstå forskellen mellem det, de selv oplever, og det, andre oplever. Voksne kan fremme dette ved at sætte tingene i perspektiv. Det er med til at udvikle empati og medfølelse.

Lyt til børnene

Voksne kan også støtte børn ved at give dem mulighed for at udtrykke deres tanker og følelser. Ved at lytte til børnene kan voksne bedre forstå og opfylde deres behov. Det er samtidig med til at styrke robustheden i forhold til nuværende og kommende forandringer. Selvom de voksne ikke kan ændre den generelle situation, kan de stadig lytte og hjælpe børn med at identificere og bearbejde deres følelser.

Skab rutiner

Voksne kan skabe en følelse af forudsigelighed gennem enkle rutiner, som spænder fra skemaer, der klart beskriver, hvad der skal ske i løbet af en bestemt dag eller uge, til korte 10-minutters ritualer som en daglig godnathistorie eller leg inden sengetid, så børn ved, hvad de kan se frem til hver dag.

###Samarbejde med andre voksne

Voksne spiller forskellige roller i børns liv. I forbindelse med overgangsperioder kan voksne udfylde roller, som er forskellige fra deres typiske roller.

Typiske roller omfatter:

  • Primære omsorgspersoner eller andre personer i barnets nærmiljø. Primære omsorgspersoner giver barnet en følelse af regelmæssighed ved at berolige barnet med deres tilstedeværelse.
  • Sekundære omsorgspersoner er normalt slægtninge, naboer eller venner til en eller flere primære omsorgspersoner, som støtter både barnet og de voksne.
  • Lærere og undervisere er en kilde til strukturel stabilitet og støtte for børn.
  • Lokalsamfundet, herunder lokale hospitaler, skoler og andre kommunale eller regionale institutioner kan også yde materiel og psykisk støtte til børn og unge.

Det kan være relevant at kortlægge disse roller i forbindelse med overvejelser om, hvordan man kan yde holistisk støtte til et barn på tværs af barnets sociale verden.

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now