Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Vigtigheden af at lytte til børnene

Read article - reading time approx. 7 min.

I sidste uge drøftede vi styrkelse af mental sundhed og trivsel og reaktion på modgang og stress. Børn og voksne opbygger hele tiden styrkende faktorer som f.eks. sociale og følelsesmæssige færdigheder og stærke relationer for at fastholde trivsel. Når der opstår en stressende situation, kan vi reagere for at mindske de potentielle negative virkninger. Det kan vi gøre ved at udnytte eksisterende kompetencer og støtteressourcer, som er særligt vigtige i en udfordrende situation. På dette trin drøfter vi en vigtig styrkende og afbødende faktor, nemlig at lytte til børnene.

Det kan fremme trivslen at lytte til børnene og give dem mulighed for at udtrykke deres tanker og følelser. At lytte skaber stærke relationer og et trygt miljø, hvor børn kan kommunikere deres ønsker, behov og perspektiver. At lytte er noget, voksne kan gøre i det daglige og i enhver situation for at fremme en sund social og følelsesmæssig udvikling.

Når børn står over for en stor ændring eller overgangsperiode i deres liv, kan det at lytte til dem fungere som en reaktionsmekanisme. Når børn oplever en stressende begivenhed og har forskellige følelsesmæssige og fysiske reaktioner, kan et trygt miljø, hvor de kan bearbejde følelser sammen med en voksen, som de har tillid til, reducere risikoen for langsigtede negative virkninger. Voksne kan tilskynde børn til at tale åbent og ærligt om deres følelser ved at reagere på en støttende måde uden skam, skyld eller fordømmelse.

At lytte til børnene har mange positive fordele, særligt for børn, som skal tackle forandringer. Det har bl.a. følgende to centrale fordele:

  1. Følelser = Behov = Støtte: Følelser er måder at udtrykke behov på. Når børn har mulighed for at tale åbent om deres følelser, bliver de voksne bedre i stand til at identificere og forstå de underliggende behov. Når de voksne kender behovene, kan de yde støtte for at imødekomme disse behov. Ved at lytte opmærksomt til børnene kan de voksne opfylde presserende behov og hjælpe børnene med at reagere positivt på forandringer eller overgangsperioder.
  2. Støtte = Robusthed: Som nævnt i forbindelse med modul 3 er robusthed hele det system, som gør det muligt for en person at tilpasse sig til forandring. Det omfatter bl.a. personens egne mestringsstrategier og adgang til sunde relationer. Når voksne lytter til børn og reagerer på en støttende måde, styrker de robustheden ved at skabe positive, støttende relationer, så barnet bliver i stand til at reagere på forandring og usikkerhed. Trygge rammer, hvor barnet kan udtrykke følelser og få støtte er afgørende for, at barnet kan udvise robusthed.

At lytte har klare fordele for børn, men det kan være svært at praktisere, særligt hvis de voksne ikke kan ændre ved den generelle situation eller selv oplever stressende begivenheder. For voksne, som ønsker at yde støtte, er det vigtigt at huske på talemåden, at “ikke alle problemer skal (eller kan) løses”. I en situation, hvor skolerne er lukket på ubestemt tid, og barnet er trist eller vred, fordi det savner sine venner, kan voksne f.eks. reagere ved at give barnet ret i, at det er en frustrerende og vanskelig oplevelse.

Anerkendelse af børns følelser – også selvom du ikke kan gøre noget for at ændre situationen – giver børn en følelse af at blive forstået og skaber tillid i relationen. At lytte uden at virke fordømmende kan også anspore børn til at opsøge den voksne igen for at snakke om andre følelser eller oplevelser. Hvis børns følelser bliver afvist eller mødt med fjendtlighed, kan de have svært ved at komme tilbage og tale om fremtidige behov af frygt for at blive straffet eller skældt ud. Det kan være medvirkende til, at voksne ikke er i stand til at forstå eller støtte dem, når de har brug for det.

At lytte er et vigtigt redskab til at forstå og skabe relationer til børn og til at identificere børns behov og potentielle støtteressourcer. Det er afgørende at lytte til børn i de daglige interaktioner, ikke mindst i forbindelse med kriser eller overgangsperioder.

_ Øv dig i at lytte til børnene i dit liv ved at spørge ind til deres følelser og give dig tid til at lytte uden at virke fordømmende._

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now