Skip main navigation

Vigtigheden af at forstå forskellige perspektiver

Watch this video and learn why perspective taking is a key component of social emotional development.
Idéer til at øve sig i at forstå forskellige perspektiver med forandringsskyer
  • Hold forandringsskyen op over dit hoved, lav en grimasse eller sig noget, der viser, hvad du føler om den, og send den videre til barnet eller den næste person, så han eller hun kan gøre det samme.
  • Lav skyer med aftagelige ansigtsdele, så børnene kan ændre på munden for at vise, at en bestemt sky fik dem til at føle sig kede af det, glade mv. Se et eksempel her
  • Lav en sky af filt, og sæt den fast på et stykke karton, som du kan sende rundt og lade børnene sætte forskellige stykker farvet filt på, der repræsenterer forskellige følelser. Se et eksempel her
  • Lav nogle rammer af karton eller papir med form som en sky i forskellige farver, der repræsenterer forskellige følelser. Børnene kan vælge den ramme, der bedst repræsenterer deres følelser, og holde den op foran ansigtet, mens de fortæller, hvordan de har det med en bestemt forandring.
  • Find nogle forskellige materialer (f.eks. karton, printerpapir, stof, træ mv.), gør dem våde, og lad dem så tørre i solen for at vise, hvordan forandringer kan påvirke mennesker på forskellige måder. Brug aktiviteten som udgangspunkt for at tale om, hvordan vi oplever ting forskelligt.
This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education