Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Forudsigelighed og udvikling

Read article

Som vi har lært tidligere, er forudsigelighed eller overblik over, hvad man kan forvente, en vigtig ingrediens i en sund udvikling. Forudsigelige rutiner og regelmæssige relationer skaber et fundament af tillid og tryghed for børn. Når børn ved, hvad de kan forvente, og hvem de kan stole på, får de den fornødne selvtillid til at udforske verden omkring dem og udvikle nye færdigheder.

Menneskets udvikling afhænger af forudsigelighed. Når børn ikke behøver at bekymre sig om at få opfyldt deres basale behov (som f.eks. mad, husly og tryghed), kan de fokusere deres energi og opmærksomhed på andre ting såsom leg og læring. Forudsigelighed gør det muligt for et barn at vide, hvad det kan forvente, så barnet kan tilpasse sin adfærd til rammerne. Ved at kende skoleskemaet og normerne i en klasse kan børn f.eks. lære at møde til tiden, følge reglerne og engagere sig effektivt i læring og sociale interaktioner.

Når forholdene ændrer sig, kan børns følelse af forudsigelighed blive ødelagt og endda erstattet af frygt eller usikkerhed. Voksne kan hjælpe med at opbygge og opretholde rutiner, som skaber en følelse af forudsigelighed, selv i tider med forandring. En pålidelig omsorgsperson, der kan yde støtte eller tryghed, er en vigtig ressource, særligt i perioder med ængstelse eller usikkerhed.

Kan du huske dr. Stephanie Jones og Rebecca Bailey, som fortalte os om deres rutiner med deres børn eller i klassen? På dette trin fokuserer vi på enkle rutiner i hjemmet eller klassen, som kan give børn en følelse af forudsigelighed i deres dagligdag. Rutinerne kan være vigtige for at berolige og beskytte børnene

Opbygning af forudsigelighed i perioder med usikkerhed

Enkle rutiner kan være alt fra skemaer, som klart beskriver, hvad der skal ske i løbet af en bestemt dag eller uge, til korte 10-minutters ritualer som en daglig godnathistorie eller leg inden sengetid, så børn ved, hvad de kan se frem til hver dag.

I perioder med udfordringer eller usikkerhed kan rutiner og ritualer være med til at give børn et fast holdepunkt og følelsen af, at der selv midt i kaosset er forudsigelige ting, de kan regne med. Hvis den voksne omsorgsperson, som typisk tager sig af barnet, ikke er til stede pga. ændringer af den ene eller anden slags, kan barnet føle sig mindre trygt og have svært ved at lære nye ting eller huske tidligere lærte færdigheder. Hvis det er muligt at finde en anden voksen eller søskende/jævnaldrende, som kan indgå i en regelmæssig og forudsigelig relation med barnet – f.eks. gennem daglige telefonsamtaler, en fast morgenrutine, leg inden sengetid eller højtlæsning – kan det være med til at genskabe og styrke barnets følelse af tryghed og normalitet. Situationer som flytning eller skolelukning kan få børn til at miste fortroligheden med et sted og de rutiner, som kendetegner stedet. Nye rutiner som f.eks. morgengåture, godnatsange, hyggetid eller ugentlige breve til et nært familiemedlem kan give barnet en følelse af forudsigelighed og af at høre til selv i situationer med forandring.

Rutinerne fungerer som en paraply, der beskytter børnene mod nogle af de stressende eller forstyrrende aspekter ved livsændringer.

Begynd at overveje, hvilke rutiner du kan skabe sammen med børnene for at styrke deres følelse af forudsigelighed.

Forudsigelighed er også en hjælp for de voksne

Forudsigelige rutiner har ikke blot vigtige fordele for børn, men også for voksne. Mange voksne kan bedre tackle forandring i deres liv, hvis de kan overskue og fordele deres tid mellem børnepasning, arbejde og andre opgaver. Det tilskynder samtidig de voksne til at overveje, hvor meget tid de har brug for til at pleje deres egen trivsel. I hurtige eller stressende overgangsperioder kan voksne (særligt voksne med ansvar for børn) nemt glemme sig selv og ikke afsætte den nødvendige tid til hvile, heling, følelsesbearbejdning eller sociale aktiviteter. Enkle rutiner kan hjælpe voksne med at fordele deres tid på forskellige opgaver uden at glemme sig selv.

Start med at overveje, hvilke rutiner du har skabt eller kan skabe for dig selv. I næste uge vil vi komme nærmere ind på vigtigheden af din egen trivsel i forhold til dine børn, og vi vil endda udarbejde en omsorgsplan for dig selv, som kan omfatte nyttige rutiner.

På det næste trin ser vi nærmere på ressourcer, som du kan bruge til at skabe en rutine for dig selv, din familie og børnene i dit liv.  

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now