Skip main navigation

Voksnes trivsel og sammenhængen med børns trivsel

In this article we will dive into the connection between the wellbeing of adults and children.

Mere viden om mental sundhed kan gøre det nemmere for os at tale om det eller lytte til andre. I uge 3 lærte du om, hvordan vores mentale sundhed påvirkes af vores psykiske sundhed (i den betydning at en person, som trives mentalt, er en person, som kan bruge denne mentale sundhed til at fungere normalt i samfundet og i dagligdagen), og om den tætte sammenhæng mellem vores mentale sundhed og den sociale verden omkring os, f.eks. i forhold til interpersonelle relationer med vores familier og fællesskaber.

Vanskelige perioder, kriser, tab og overgangsperioder påvirker os alle forskelligt. Kan du huske forandringsskyerne fra uge 4? Forandringer findes i alle former og størrelser … Vi oplever alle vanskelige perioder, og negative følelser kan være en sund reaktion på de udfordringer, vi oplever. Vidste du, at tingene kan udvikle sig mere alvorligt for mange af os, og at en fjerdedel af os hvert år oplever problemer med vores mentale sundhed?

Hvis vi er opmærksomme på, hvad der kan påvirke vores mentale sundhed, kan vi nemmere forstå det, hvis vi selv eller nogen, vi holder af, har problemer, og det kan hjælpe os med at overveje, hvad vi kan gøre for at hjælpe, eller hvor vi kan få støtte. Det er forskelligt fra person til person, hvad der påvirker vores mentale sundhed. Derfor er det så vigtigt, at du er opmærksom på stressfaktorerne i dit liv, og hvad du kan gøre for at passe på dig selv. Aktiviteter, der får dig til at slappe af, kan f.eks. være en hjælp for dig, også selvom du kun udfører dem i ganske få minutter en enkelt gang om dagen.

Voksnes trivsel og sammenhængen med børns trivsel

Voksnes mentale sundhed hænger direkte sammen med børns mentale sundhed. Modgang i barndommen har også en stærk akkumuleret indvirkning på voksnes mentale trivsel. Det betyder, at omsorgspersoner og andre voksne støttepersoner som f.eks. lærere har en meget vigtig rolle at spille i forhold til et barns sunde udvikling ved at bevare deres egen mentale trivsel og fremme mental sundhed i alle interaktioner. Forskning viser, at omsorgspersoner med god mental sundhed har nemmere ved at knytte bånd, skabe sunde tilknytninger og styrke deres børns mentale sundhed igennem hele deres liv. Du vil i løbet af modulet lære nogle vigtige strategier/redskaber, som kan understøtte din mentale sundhed og trivsel, herunder mindfulnessaktiviteter, adgang til social støtte og problemløsning.

Det er vigtigt at bemærke, at god mental sundhed ikke betyder, at du ikke kan reagere på stressfaktorer i dit liv eller føle dig frustreret eller ulykkelig. Det kan rent faktisk hjælpe dine børn med at forstå, hvordan de skal tackle vanskelige situationer. Børn efterligner alt, hvad voksne gør, og det er derfor vigtigt at vise dem, hvordan de tackler vanskelige perioder.

Du har tidligere lært om sociale og følelsesmæssige færdigheder og kompetencer. Voksne er afgørende for børns indlæring af sociale og følelsesmæssige kompetencer, som modelleres via de voksnes adfærdsmønstre og handlinger. De viser dem f.eks., hvordan man behandler andre med respekt og venlighed, formulerer og drøfter både positive og negative følelser, og hvorfor de opstår. De demonstrerer også empati og evnen til at lytte til hinanden, de udviser positive relationer ved at støtte og opretholde venskaber, de drøfter sociale signaler og normer med børn, og de demonstrerer selvbevidsthed. Ved at øve disse færdigheder i praksis kan voksne i sidste ende give dem videre til børn.

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now