Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Centrale komponenter i social og følelsesmæssig læring gennem leg i den tidlige barndom

I denne video lærer vi om spædbørns og småbørns tidlige sociale og følelsesmæssige læring.

I denne video lærer vi om spædbørns og småbørns tidlige sociale og følelsesmæssige læring.

Elizabeth og Tilly taler om områder af social og følelsesmæssig udvikling, som er vigtige i den tidlige barndom, herunder:

  1. De bånd og relationer, som spædbørn og småbørn knytter til andre
  2. Deres sprog og kommunikationsfærdigheder
  3. Deres evne til at udtrykke deres egne følelser og aflæse andres følelser
  4. Deres evne til at engagere sig i sociale og legende interaktioner.

Vi lærer også, hvordan du kan understøtte denne form for læring i dine daglige interaktioner med børn.

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now