Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Udvikling i den tidlige barndom og modgang/kriser

Read the article

In this article we will be learning how adults can help children cope with stress and adversity.

Indledning

Alle spædbørn og småbørn oplever stress i deres liv i større eller mindre grad, men de er meget robuste og generelt enormt gode til at tilpasse sig og tackle forandringer og stress. Hvis et lille barn udsættes for forandringer eller stress, som er overvældende eller strækker sig over en lang periode, kan det dog påvirke barnets evne til at lære og udvikle sig. Støtte og omsorg fra en voksen kan hjælpe børn med at reagere positivt på stress og modgang og forebygge eller reducere potentielle negative virkninger.

Hvilke former for stress eller forandring kan spædbørn og små børn opleve?

Små børn kan opleve forskellige niveauer af forandring og stress, og de oplever alle stress i en eller anden grad i det daglige. De kan f.eks. opleve stress i forbindelse med en vaccination, eller hvis de falder og slår hul på knæet. En lille smule stress i de tidlige år kan være godt for udviklingen. Selvom disse oplevelser kan synes en smule skræmmende for spædbørn og små børn, er lejlighedsvis stress i små mængder med til at lære dem, hvordan de skal håndtere hverdagens udfordringer og bearbejde deres følelser.

Desværre oplever nogle spædbørn og små børn mere langvarige og ekstreme former for modgang og kan endda blive udsat for alvorlige kriser. Disse oplevelser kan påvirke små børn negativt og forstyrre deres følelse af rutine og struktur, så de kan føle sig sårbare og bange.

Omsorg og støtte fra en voksen omsorgsperson kan hjælpe børn med at håndtere stress og modgang. På det næste trin vil vi se nærmere på, hvordan vi kan beskytte børn mod de negative effekter af stress på udviklingen af deres hjerne eller på deres fysiske og mentale sundhed senere i livet.

Trinnet har også forskellige ressourcer, som du kan benytte, hvis du er bekymret for, om et barn udsættes for omsorgssvigt eller mishandling.

Link to Save The Children[EN]

Hvordan påvirker modgang udviklingen i den tidlige barndom (ECD)?

Positive og negative oplevelser er begge med til at forme barnets udvikling. Positive oplevelser som f.eks. imødekommende og pålidelig omsorg fra en voksen skaber et solidt fundament for børns sunde fysiske og mentale udvikling gennem barndommen og ungdomsårene ind i voksenlivet.

Spædbørns første oplevelse af stress er typisk fortolkninger af deres forælders eller omsorgspersons stress. En stresset voksen kan være mindre lydhør og følsom over for et spædbarns behov, og den voksne kan have svært ved at skabe en følelse af tryghed og rutine. Det kan påvirke kvaliteten og tilgængeligheden af legende og sociale interaktioner, som er afgørende for social og følelsesmæssig læring. Som voksen med børn i dit liv er det vigtigt, at du plejer dit eget helbred og din trivsel (læs mere under uge 5). Så kan du bedre give børn den nødvendige støtte og trøst, selv i perioder med stress.

Børn, der ikke oplever responsiv og støttende omsorg fra en voksen, har muligvis ikke nogen reserver at trække på i perioder med stress. Gentagen eksponering for stress og modgang uden omsorg og støtte fra en voksen kan forstyrre den normale hjerneudvikling. Det kan gøre barnet mere ængsteligt og gøre det vanskeligt for det at bearbejde følelser som vrede og frustration, som begge er forbundet med stressende situationer. Negative og stressende oplevelser i den tidlige barndom er også forbundet med en øget risiko for depression, fedme, diabetes, hjertekarsygdomme og andre langvarige sundhedsmæssige problemer i voksenalderen.

Selvom børn er sårbare over for virkningerne af modgang, er de meget robuste. Selvom tidlig eksponering for stress kan være forbundet med en øget risiko for negative konsekvenser senere i livet, er det ikke ensbetydende med, at konsekvenserne er uundgåelige. Voksne kan fremme positive oplevelser, tilbyde tryghed og trøst og hjælpe med at beskytte børn mod overvældende stress.

Det er også værd at huske, at alle børn er forskellige og reagerer forskelligt på stress. Nogle børn kan være mere reserverede og forsigtige, når de står over for en udfordring. Andre er mere selvbevidste og selvsikre fra naturens side. Deres indre reaktioner og reaktionerne i deres nærmiljø og blandt de voksne, de omgiver sig med, kan bidrage til at styrke robustheden i perioder med forandringer og stress.

På det næste trin ser vi nærmere på, hvad vi kan gøre som voksne for at beskytte børns tidlige udvikling mod virkningerne af stress og forandringer.

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now