Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Ti tips til social og følelsesmæssig læring i den tidlige barndom

Read these ten top tips for social-emotional learning in early childhood development.

Ti vigtige tips til at styrke social og følelsesmæssig udvikling i den tidlige barndom

  1. Leg: Spædbørn leger og lærer lige fra fødslen.
  2. Lav frem og tilbage-interaktioner.
  3. Vær opmærksom på, og reager på små børns signaler.
  4. Brug lyde, mimik, fagter og bevægelser, så interaktionen hele tiden er engagerende og spændende.
  5. Indarbejd de fem kendetegn ved læring gennem leg i dine daglige interaktioner.
  6. Husk, at tidlige oplevelser er med til at forme udviklingen af hjernen og skabe social og følelsesmæssig læring.
  7. Skab et trygt, sikkert og stimulerende miljø, hvor det er sikkert for spædbørn og småbørn at lege og udforske.
  8. Rutiner giver små børn en følelse af regelmæssighed og stabilitet og hjælper dem med at føle sig trygge og værdsatte.
  9. Din sundhed og trivsel er enormt vigtig både for dig selv og dit barn, og selv helt små børn er opmærksomme på stress blandt voksne omkring dem!
  10. Endelig er det vigtigt, at du ikke presser dig selv for meget! Husk, at du allerede ubevidst gør rigtig meget for at støtte dit barns udvikling og sociale og følelsesmæssige læring!
This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education