Skip main navigation

Ti tips til social og følelsesmæssig læring i den tidlige barndom

Read these ten top tips for social-emotional learning in early childhood development.

Ti vigtige tips til at styrke social og følelsesmæssig udvikling i den tidlige barndom

  1. Leg: Spædbørn leger og lærer lige fra fødslen.
  2. Lav frem og tilbage-interaktioner.
  3. Vær opmærksom på, og reager på små børns signaler.
  4. Brug lyde, mimik, fagter og bevægelser, så interaktionen hele tiden er engagerende og spændende.
  5. Indarbejd de fem kendetegn ved læring gennem leg i dine daglige interaktioner.
  6. Husk, at tidlige oplevelser er med til at forme udviklingen af hjernen og skabe social og følelsesmæssig læring.
  7. Skab et trygt, sikkert og stimulerende miljø, hvor det er sikkert for spædbørn og småbørn at lege og udforske.
  8. Rutiner giver små børn en følelse af regelmæssighed og stabilitet og hjælper dem med at føle sig trygge og værdsatte.
  9. Din sundhed og trivsel er enormt vigtig både for dig selv og dit barn, og selv helt små børn er opmærksomme på stress blandt voksne omkring dem!
  10. Endelig er det vigtigt, at du ikke presser dig selv for meget! Husk, at du allerede ubevidst gør rigtig meget for at støtte dit barns udvikling og sociale og følelsesmæssige læring!
This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now