Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Fem kendetegn ved læring gennem leg i den mellemste barndom

In this step, we will learn how the Five Characteristics of Learning through Play evolve from the Early to Middle Childhood.

På dette trin undersøger vi, hvordan de fem kendetegn ved læring gennem leg kommer til udtryk i den mellemste barndom. Som tidligere beskrevet gennemgår børn i alderen 4-9 år store forandringer både med hensyn til social og følelsesmæssig udvikling. Forandringerne kommer til udtryk i den måde, børnene leger på. En fireårig kan f.eks. være fokuseret på fysisk leg som at lære at hoppe, cykle eller klatre. En niårig kan bruge mere tid på at stille spørgsmål og udforme eksperimenter. Leg tjener en vigtig funktion med at lære børn om verden og tilskynde dem til at udforske, hvordan de passer ind i den.

En fireårig, som leger med dukker, kan lege konkrete aktiviteter, som barnet kender fra sin egen dagligdag, f.eks. forskellige omsorgsrutiner som at give dukken mad, skifte ble, vugge dukken eller lægge den i seng. Efterhånden som børn bliver ældre og udvikler evnen til at tænke abstrakt, kan de skifte til mere komplekse fantasilege og afprøve forskellige roller eller fantasisituationer. Leg med venner hjælper barnet med at opbygge vigtige sociale færdigheder som evnen til at lytte, kompromissøgning og problemløsning.

Disse ændrede legemønstre er en vigtig del af en sund udvikling. Voksne kan støtte børns udvikling ved at anerkende og støtte barnets leg. I det følgende kommer vi nærm

Disse ændrede legemønstre er en vigtig del af en sund udvikling. Voksne kan støtte børns udvikling ved at anerkende og støtte barnets leg. I det følgende kommer vi nærm.

Mening

Børn lærer gennem leg, når legen er forbundet med noget, som de kender i forvejen. I den mellemste barndom kan leg være meningsfuld på forskellige måder:

 • Når den er forbundet med ord eller begreber, som barnet har lært i skolen.
 • Når den inddrager en yndlingsbog, -historie, -sang, -tv-udsendelse, -film eller -figur.
 • Når den er forbundet med en mindeværdig begivenhed som et familiearrangement, en fest, en oplevelse sammen med venner eller familie osv.

Glæde

Børn lærer gennem leg, når de oplever legen som sjov, spændende og motiverende. I den mellemste barndom kan leg være forbundet med glæde i følgende situationer:

 • Når legen hænger sammen med barnets sociale behov såsom at udvikle tætte relationer med en omsorgsperson/forælder eller opbygge venskaber med jævnaldrende.
 • Når legen involverer fysisk aktivitet, herunder udendørsaktiviteter, tumlen eller udvikling af balance og koordination afhængigt af barnets interesser og alder.
 • Når legen er udfordrende, men inden for rækkevidde, så barnet skal kæmpe lidt til at starte med, men er i stand til at gennemføre en aktivitet eller opgave med en lille smule hjælp.
 • Når legen frembringer latter eller glæde og følelsen af duelighed (f.eks. “jeg klarede det!”).

Eksperimentering

Børn lærer gennem leg ved at forsøge at løse en udfordring gennem gentagne forsøg eller ved at udtænke forskellige tilgange til den samme leg eller det samme problem. I den mellemste barndom er vellykket eksperimentering gennem leg:

 • Når barnet forsøger at engagere sig i legen igen og igen (selv uden opmuntring fra den voksne).
 • Når barnet oplever nye udfordringer, når det vender tilbage til det samme problem eller den samme leg.
 • Når barnet har mulighed for at begå fejl og blive ved med at prøve.
 • Når den voksne præsenterer lignende lege eller problemer med nye drejninger eller forhindringer.

Social interaktion

Børn lærer gennem leg, når legen giver dem mulighed for at interagere med jævnaldrende og voksne. I den mellemste barndom involverer leg social interaktion på forskellige måder:

 • Det er almindeligt for yngre børn at have interaktioner med kendte voksne, omsorgspersoner, ældre eller yngre søskende og slægtninge. Børn i denne aldersgruppe (4-6 år) lærer at lytte til og reagere på andres idéer, vente på tur og dele med andre, bede om og give hjælp og være venlige og fleksible, når de leger med andre.
 • Efterhånden som barnet bliver ældre, bliver jævnaldrende grupper vigtigere, og barnet kan bruge mere tid på at lege med venner. Børn i denne aldersgruppe (7-9 år) lærer at bygge videre på deres jævnaldrendes idéer, forhandle i tilfælde af uenighed eller forskellige synspunkter og skabe deres egne komplekse lege.
 • Social leg er ofte både motiverende og udfordrende for børn i denne aldersgruppe. De indgår i relationer, som både involverer at give og modtage, de modtager feedback fra deres jævnaldrende, de udfordres af andres færdigheder og evner både blandt ældre og yngre legekammerater, og de oplever stolthed og bekræftelse gennem gensidig glæde.
 • Når det ikke er muligt at være fysisk sammen i en gruppe, kan ældre børn lege sociale lege eller spille spil online via videoopkald, og yngre børn kan lege med en nær ven eller søskende på tomandshånd.

Aktiv deltagelse

Endelig lærer børn gennem leg, når legen aktivt engagerer deres opmærksomhed, interesser og udviklingsmæssige behov. I den mellemste barndom kan det betyde mange ting:

 • Efterhånden som barnets ordforråd udvikles, er det engagerende for barnet at deltage i leg, som fremmer og styrker sprogudviklingen.
 • Efterhånden som medfølelsen med andre vokser, er det engagerende for mange børn at deltage i legende aktiviteter, som involverer hensyn til andre.
 • Efterhånden som relationer til jævnaldrende bliver vigtigere, er det engagerende for børn at deltage i leg, som hjælper dem med at opbygge og vedligeholde venskaber.
 • Efterhånden som barnets evne til at tænke og forstå udvikles, er leg, som bevæger sig fra konkret til abstrakt, med til at engagere barnets fulde mentale kapacitet.
 • Aktiv deltagelse kommer ofte til udtryk som dybt fokus, vedvarende indsats og opmærksomhed og fuld involvering.
This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now