Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Social og følelsesmæssig læring i praksis i den mellemste barndom

The next videos show ways to support social and emotional development and well-being during middle childhood.

Der er mange tilgange til at støtte børns sociale og følelsesmæssige udvikling og trivsel i den mellemste barndom. Det følgende er eksempler på aktiviteter, som er vigtige for børn og unge i alle aldre:

  1. Lyt til børnene, og giv dem mulighed for at tale om oplevelser og følelser i trygge og ikke-fordømmende rammer. At italesætte følelser bidrager til at skabe selvbevidsthed og udvikle sprogfærdigheder og hjælper børn med at lære at kommunikere deres behov. Det er til enhver tid en vigtig evne at have og særligt i forbindelse med kriser eller overgangsperioder. Her er tips og gode råd til, hvordan du kan lave en følelsesrundkreds i klasseværelset eller via fjernundervisning:
  2. Skab rutiner og en følelse af forudsigelighed og tryghed. Velkendte daglige eller ugentlige rutiner skaber tillid og tryghed og giver børn selvtillid til at udforske verden. Rutiner og forudsigelighed kan hjælpe børn med at føle sig trygge, især i forbindelse med kriser eller overgangsperioder. Her er eksempler på to daglige rutiner:

SEL-leg

Lege er fantastiske til at opbygge sociale og følelsesmæssige færdigheder i den mellemste barndom. Forskellige evidensbaserede SEL-lege og -aktiviteter, som er nemme at anvende, findes her. Nedenfor er nogle af vores foretrukne spil og lege til børn i alderen 4-9 år:

Hvad er blevet fjernet?[EN] Denne leg styrker børns evne til at huske – også kaldet arbejdshukommelsen eller den eksekutive funktion. Den kan leges på mange forskellige måder:

  • Du kan bruge, hvad du lige har ved hånden derhjemme eller i klassen
  • Du kan variere sværhedsgraden ved at tilføje eller fjerne flere genstande
  • Du kan styrke den akademiske læring ved at bruge nye ord/begreber som genstande
  • Du kan gennemføre legen i store eller små grupper eller parvis
  • Legen kan leges på stedet eller virtuelt

This is an additional video, hosted on YouTube.

Mit bord har fire hjørner

Denne leg styrker børns evne til at fokusere – også kaldet opmærksomhed eller eksekutiv funktion. Vi laver masser af fejl, når vi leger denne leg, og det er bare en del af legen! Vi griner af det og fortsætter ufortrødent. Hjernen bliver stærkere, hver gang vi leger, og det afgørende er, at vi gør vores bedste. Når I er færdige med at lege, kan du stille børnene følgende spørgsmål: Hvad er det udfordrende ved denne leg? Hvilke tanker går gennem hovedet, mens vi leger legen?

This is an additional video, hosted on YouTube.

Stopleg med følelser[EN] Den traditionelle udgave af stopleg styrker evnen til at stoppe op og tænke – også kaldet selvkontrol eller eksekutiv funktion. Legen opfordrer også børnene til at tænke og tale om forskellige følelser – hvordan de ser ud, lyder og føles. Du kan gøre det mere spændende ved f.eks. at vælge sange, som børnene elsker eller for nylig har lært fagterne til. Når I er færdige med at lege, kan du stille børnene følgende spørgsmål: Hvad lagde I mærke til ved de forskellige følelser? Lavede vi alle sammen det samme ansigt, eller havde vi forskellige måder at vise vores følelser på? Hvordan kan man vide, hvad en anden person føler?

This is an additional video, hosted on YouTube.

Navnelegen[EN] Denne leg styrker vores evne til at huske og vores evne til at interagere med mennesker – den udvikler vores arbejdshukommelse og sociale færdigheder, herunder vores evne til at lytte til andre, skiftes efter tur, og lære om, hvad andre godt kan lide at lave. Den er god til at lære hinanden at kende i klasseværelset eller i en virtuel undervisningssituation. Det er helt i orden at lave fejl. Hvis du glemmer en persons navn eller interesser, skal du blot lytte til de andre. Der er helt sikkert nogen, som kan huske det, så I kan hjælpe hinanden!

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now