Skip main navigation

Refleksion

In this short article, we will reflect on the answers from the previous quiz.
Hvis du svarer C eller D til alle spørgsmålene i quizzen, har du sandsynligvis stor erfaring med at arbejde med unge og facilitere sessioner. Du kan fortsætte til faciliteringsvejledningen på det næste trin, eller gå til trinnet om udvikling gennem leg. Der er ingen grund til bekymring, selvom du skulle svare A eller B til nogle af ovenstående spørgsmål. Vi har en nyttig faciliteringsvejledning til dig på det næste trin. Hvordan ønsker du at fortsætte baseret på din selvrefleksion:

Hvordan ønsker du at fortsætte baseret på din selvrefleksion:

  • Jeg kunne godt bruge en genopfriskning af mine faciliteringsevner. Lyt til en podcast, og få nyttige tips og gode råd om at facilitere sessioner med unge
  • Jeg føler mig tryg ved at facilitere sessioner med unge. Fortsæt til trinnet om læring gennem leg.

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now