Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Læring gennem leg i ungdomsårene

In this article we will unfold the 5 characteristics of Play in relation to adolescences.

Hvordan ser de fem kendetegn ved læring gennem leg ud i ungdomsårene?

I denne artikel vil vi komme nærmere ind på de fem kendetegn ved læring gennem leg i forhold til unge.

Mening

Sørg for, at de unge kan se sig selv i aktiviteterne

 • Det er vigtigt, at de unge kan se, hvordan en aktivitet hænger sammen med deres egen identitet.
 • Giv de unge et bredt, men relevant emne, og bed dem reflektere over, hvad de ved om emnet, eller hvilke erfaringer de har haft med det.

Giv de unge selvbestemmelse til at træffe beslutninger og styre aktivitetens retning

 • Facilitatorer kan appellere til unges ønske om selvbestemmelse ved at dele læringsmål og aktivitetsmål og bede dem om hjælp til at udvikle aktiviteten.
 • Giv de unge ejerskab over aktiviteten ved at give dem mulighed for at opdele aktiviteten og identificere de nødvendige trin til at nå et mål.

Aktiviteter, som giver de unge mulighed for at udforske deres position i nye sociale grupper og sociale rammer, kan være særligt meningsfulde

Aktiviteter, som giver de unge mulighed for at identificere sociale spørgsmål af særlig interesse for dem selv og arbejde hen imod løsninger inden for denne kontekst, er typisk meningsfulde

Eksperimentering

Unge er allerede engageret i iterative læringsaktiviteter, og det er vigtigt at favne og udnytte dette

 • Videospil og onlinespil er et område af legebaseret læring, som inddrager værdien af iteration i læring gennem leg.

Skab et miljø, som tilskynder de unge til at improvisere og finde unikke løsninger på et problem

 • Lad de unge udtænke deres egne veje til at finde en løsning frem for at give dem en færdig opskrift på, hvordan de løser et problem eller når et mål.
 • Undgå at efterlade de unge i en tilstand af forvirring eller lade dem begå de samme fejl to gange uden vejledning. Giv dem mulighed for at finde nye løsninger og begå nye fejl, og hjælp dem med at identificere, hvad der gik galt, og hvad de kan gøre anderledes.

Forklar, at det ikke kun er slutproduktet, men også processen, som er vigtig.

 • Nedton vigtigheden af resultatet, og fokuser opmærksomheden på processen. Hvis aktiviteten f.eks. handler om at lave et selvportræt, kan du fokusere på de forskellige medier, som de unge kan bruge, og opfordre dem til at afprøve nye idéer.
 • Bekræft de unges fremskridt på de forskellige stadier af en aktivitet. Communicate the value of not just the end-product but also the process

Glæde

Udfordringer kan skabe glæde ved at lære, når de unge udtænker fantasifulde tilgange til at løse et veldefineret problem

Når de unge er i en udviklingsfase, hvor de tager bestik, kan det være sjovt at udvikle kompetencer og udtænke tilgange til at løse udfordrende opgaver og afprøve nye ting i trygge miljøer.

Lad de unge bruge deres kreativitet

 • I situationer med begrænsede ressourcer kan du bede de unge om at hjælpe med at improvisere eller genbruge et redskab/materiale (f.eks. improvisere et kostume til en rolleleg eller omdanne et klasseværelse uden at bruge andre materialer end dem, der findes i lokalet).

Social interaktion

Skab (fysiske og virtuelle) områder, hvor de unge kan udveksle idéer

 • Planlæg efter og afsæt tid til, at de unge kan udveksle idéer under sessionerne, eventuelt både med uformelle opsummeringer og formelle præsentationer.
 • Giv de unge mulighed for at lære hinanden bedre at kende gennem partnerorienterede aktiviteter. Gør det til et mål, at hvert enkelt gruppemedlem skal deltage i en meningsfuld samtale med hvert af de andre medlemmer af gruppen. Du kan f.eks. indlede hver session med en simpel øvelse, hvor de unge går sammen parvis og bruger et par minutter på at drøfte deres svar på et spørgsmål.

Skab en stemning, som fjerner socialt pres om accept og anerkendelse af status fra de andre i gruppen

 • Facilitatorer skal skabe en kultur, hvor tanker og idéer bliver hørt og respekteret. Det tager tid og kræver en langsigtet indsats at skabe denne form for miljø. En enkel måde at komme i gang på kan være at modellere det miljø, som facilitatoren ønsker i klassen, ved at lytte aktivt og empatisk til de unge.
 • Facilitatorer kan også hjælpe gruppen af unge med at opstille normer, som beskriver forventningerne til, hvordan man behandler hinanden i gruppen.

Aktiv deltagelse

Aktiv deltagelse kræver, at man samarbejder om en opgave eller et problem, som er kompleks og udfordrende, men mulig at løse

Opstil høje forventninger til de unge, og hold fast i dem

 • Facilitatorer kan være støttende og komme med idéer eller spørgsmål efter behov, men hvis oplevelsen skal give mening for de unge, er det vigtigt at give dem mulighed for at tænke kritisk, kreativt og selvstændigt og tage ansvar for, hvordan de vil løse et problem.

Når unge har selvbestemmelse i forhold til, hvordan de tackler et problem, er der meget større sandsynlighed for, at de engagerer sig i det.

Fortsæt med at se videoen, hvor vi beskriver, hvordan vi ville facilitere en SEL-aktivitet med unge ved hjælp af de teknikker, som vi drøfter på de næste trin.

References
Garcia, A., Dail, J. S., & Witte, S. (2020). Introduction: Taking literacies of play seriously. In Playing with Teaching. Leiden, The Netherlands: Brill | Sense.
Honeyford, M. A., & Boyd, K. (2015). Learning through play: Portraits, photoshop, and visual literacy practices. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 59(1), 63-73.
Zosh, J. M., Hopkins, E. J., Jensen, H., Liu, C., Neale, D., Hirsh-Pasek, K., Solis, S. L., & Whitebread, D. (2017). Learning through play: A review of the evidence. Billund, Denmark: The LEGO Foundation.
This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now