Skip main navigation

Opsummering af kurset

WOW! Vi har lært så meget og er kommet rigtig langt, siden vi startede. Lad os tage et tilbageblik ...

WOW!

Vi har lært så meget og er kommet rigtig langt, siden vi startede. Klik på linkene for at se flere detaljer.

I uge 2, lavede vi forskellige øvelser og lærte om, hvor vigtig leg er for børns udvikling og læring. Vi hørte om forskning, som viser virkningen af leg, og hvordan leg er afgørende for at opbygge sociale og følelsesmæssige færdigheder. Vi lærte om de fem kendetegn ved læring gennem leg (mening, glæde, social interaktion, aktiv deltagelse og eksperimentering), som er baseret på evidens for, hvordan børn lærer bedst.

I uge 3, lærte vi om understøttelse af mental sundhed og psykosocial trivsel (MHPSS) og social og følelsesmæssig læring (SEL). Selvom vi nu ved, at modgang kan have negative virkninger, lærte vi også, hvordan støtte fra barnets sociale netværk kan være med til at styrke barnets robusthed. Vi lærte om forskellige styrkelses- og reaktionsstrategier, herunder børnevenlig mindfulness, oversigt over social støtte, og om identifikation af faresignaler og visitering til støtteressourcer.

I uge 4, fokuserede vi på, hvordan forandringer og overgangsperioder kan påvirke børns udvikling. Vi skabte vores egne “forandringsskyer” for at visualisere, hvordan forandringer manifesterer sig for os og børnene i vores liv. Vi hørte om, hvordan børn reagerer på forandring. I forbindelse med overgangsperioder er det vigtigt, at børn føler sig lyttet til, begynder at forstå de forskellige perspektiver og virkninger på andre og oplever forudsigelighed og rutiner baseret på leg. Du har lavet dine egne legebaserede rutiner for dig selv og børnene i dit liv. Endelig har vi lært om voksnes roller i forbindelse med overgangsperioder og hvordan du kan støtte dine børn med læring gennem leg.

I uge 5, fokuserede vi på din egen individuelle trivsel. Der er undersøgelser, som dokumenterer, at din mentale sundhed og trivsel er afgørende både for dig selv og dine børn. Efter at have reflekteret over din egen oplevelse af stress og årsagen til den, øvede vi os i forskellige strategier til at løse problemer: mindfulness, og stop-think-go-metoden Du skulle derefter samle alle trådene i din egen omsorgsplan.

I uge 6, fokuserede vi på udviklingen i den tidlige barndom (ECD) fra fødslen til treårsalderen. Vi lærte, hvordan hjernen udvikler sig, og hvordan det hænger sammen med vigtige sociale og følelsesmæssige udviklingsområder: tilknytning og relationer, sprog og kommunikation, at udtrykke og aflæse følelser og social interaktion gennem leg. Vi lærte, hvordan stress eller forandring kan påvirke udviklingen i den tidlige barndom, og derefter om, hvordan man kan afbøde disse potentielle virkninger, herunder de forskellige voksne og deres roller. Vi lærte ugen igennem om de fem kendetegn ved læring gennem leg, og vi gennemgik eksempler og så nærmere på den bagvedliggende forskning og leg. Vi så en demo af social og følelsesmæssig læring i den tidlige barndom, vi lærte om de centrale komponenter i social og følelsesmæssig læring i den tidlige barndom, og vi udviklede vores egne SEL-aktiviteter baseret på leg.

In uge 7. lærte vi om den mellemste barndom (4-9 år). Der er fire store udviklingsområder for denne aldersgruppe: sprog og følelser, medfølelse med andre, tænkning og forståelse og relationer og leg. Kriser kan påvirke den mellemste barndom – herunder medføre potentielle afbrydelser og regressioner – men vi hørte også, hvordan voksne kan støtte børn i den mellemste barndom og hjælpe dem med at tackle forandring. Vi så derefter nærmere på de voksnes roller i forhold til denne aldersgruppe. Vi gennemgik derefter, hvordan de fem kendetegn ved læring gennem leg manifesterer sig i den mellemste barndom, og vi oplevede dem i praksis gennem demoer med SEL-aktiviteter. Vi lærte de bedste fremgangsmåder og kriterier for SEL i forhold til denne aldersgruppe, og du udarbejdede din egen SEL-aktivitet.

I uge 8, lærte vi alt om den typiske udvikling i ungdomsårene, og om de vigtigste udviklingsmæssige opgaver i ungdomsårene: at skille sig ud, passe ind, tage bestik og finde et ståsted. Vi lærte, hvordan unge er særligt sårbare over for kriser, men at vi kan støtte dem med social og følelsesmæssig læring – og at værdier og overbevisninger er særligt vigtige for denne aldersgruppe. Vi lærte at styrke vores faciliteringsmuskler og håndtere læring gennem leg i forhold til unge. Vi fik også gode råd om facilitering fra en erfaren ekspert. Vi skitserede de fem kendetegn ved læring gennem leg i forhold til unge, og hvordan vi kan styrke social og følelsesmæssig læring med specifikke trin, og udarbejde vores egne SEL-aktiviteter til unge baseret på leg for at styrke deres robusthed og tilgang til at tackle forandringer.

Vi håber, du har afprøvet nogle af de legebaserede SEL-aktiviteter, vi har demonstreret i løbet af kurset, og har udviklet nye aktiviteter sammen med børnene i dit liv!

This article is from the free online

At takle udfordringer: Social og følelsesmæssig udvikling gennem leg

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now