Skip main navigation

Як криза впливає на розвиток у підлітковому віці?

Кризи у підлітковому віці: виклики й можливості розвитку

Кризи у підлітковому віці: виклики й можливості розвитку

Коли людина відчуває стрес, її організм виділяє гормон кортизол. Незначна його кількість допомагає підготуватися до боротьби з небезпекою або втечі від складної ситуації. Він також допомагає сформувати більш стійкі спогади про події, щоб ми у майбутньому на них не наражалися. Однак занадто багато кортизолу асоціюється з депресією, загибеллю клітин в центрі пам’яті мозку, ослабленою імунною активністю й серцево-судинними проблемами в подальшому житті.

Рівень кортизолу підвищується в період статевого дозрівання. Мозок, що розвивається, обумовлює ситуацію, коли підлітки демонструють перебільшену в порівнянні з дітьми й дорослими реакцію на стрес. Вона, ймовірно, призводить до періодичних труднощів, які виникають у багатьох із регулюванням емоцій і соціальними ситуаціями. Однак, якщо підлітки відчувають постійний стрес, це може призвести до проблем у подальшому житті. Наприклад, існує значно сильніший взаємозв’язок між переживанням стресових подій і пов’язаною з ними депресією в підлітковому віці, ніж у дорослому житті. Підтримка підлітків у боротьбі зі стресовими факторами може допомогти їм краще регулювати свої реакції й запобігати негативним наслідкам.

Крім того, розвиваючи власні когнітивні, соціальні й емоційні вміння, підлітки краще розуміють, як криза може негативно вплинути на їхнє життя. Дійсно, ефект кризових ситуацій під час підліткового віку, як правило, відрізняється залежно від того, яке значення в них вкладає людина. Серед позитивних впливів – «розвивається вміння абстрактно мислити, когнітивні вміння опрацьовувати інформацію, здатність розуміти точки зору інших і здатність до емпатії (узгоджено з постійним розвитком префронтальної кори); усвідомлення того, як економічні кризи впливають на їхню соціально-економічну ситуацію, зростає. Отже, їхнє сприйняття фінансових проблем може мати значно більший вплив, ніж фактичне падіння доходу домогосподарства, через яке економічна криза впливає на психосоціальну адаптацію підлітків. Як дорослі, ми повинні розуміти їхнє ставлення до кризи і співпрацювати, щоб зрозуміти виклики, з якими вони мають упоратися.

Виділятися

Розвиваючи власні когнітивні, соціальні й емоційні вміння, підлітки краще розуміють, як кризові ситуації можуть негативно вплинути на їхнє життя. Ефект кризи в підлітковому віці, як правило, залежить від того значення, яке їй надають. Підлітки вдосконалюють абстрактне мислення й здатність розуміти позицію інших, що дозволяє краще зорієнтуватися в тому, як зміни можуть вплинути на їхню ситуацію й життя у цілому. Власне сприйняття змін може мати насправді найбільший вплив на їхнє психосоціальне благополуччя. Як дорослі, ми маємо розуміти, яке значення підлітки надають тій ситуації, що переживають, і співпрацювати з ними, щоб зрозуміти, як вона впливає на їхній розвиток.

Вписатися

Діти в підлітковому віці розширюють і урізноманітнюють соціальні зв’язки. Що ще важливіше – починають відкривати нові способи взаємодії, знаходити своє місце в групах. Кризові ситуації можуть руйнувати соціальні зв’язки, тим самим створюючи як позитивні, так і негативні наслідки, оскільки в такий спосіб може змінюватися характер стосунків і взаємодій. Покращення когнітивних і соціальних умінь також означає, що підлітки можуть краще усвідомлювати негативну оцінку своєї поведінки іншими людьми, а це впливатиме на їхню самооцінку, переконання щодо власного майбутнього й ідентичності.

Відповідати

Уміння й знання, важливі в певних контекстах чи ситуаціях, можуть бути не такими необхідними в інших. Коли криза змінює середовище, у якому перебувають підлітки, може скластися ситуація, за якої опановані раніше вміння й знання повинні бути змінені або доповнені. Криза може обумовити недоречність і неактуальність уже здобутих знань і умінь у новому економічному, соціальному чи політичному контексті, ставлячи під сумнів ідентичність підлітка.

Закріплення

Підлітки працюють над визначенням мети й очікувань у майбутньому, базуючись на зростаючому усвідомленні навколишнього світу. Криза, яка змінює їхнє уявлення про навколишній світ, може потребувати узгодження цілей і очікувань. Якщо підлітки не зможуть узгодити свої очікування на майбутнє з реальністю, це може спричинити регресивну адаптивну поведінку. Перейдіть до наступного кроку, щоб долучитися до дискусії з Нікхітом про зв’язок між ключовими завданнями розвитку й соціальним та емоційним навчанням у підлітковому віці.

Література
– Lundberg, M., & Wuermli, A. (2012). Children and youth in crisis: Protecting and promoting human development in times of economic shocks. Washington, DC: World Bank.
– Pfund, G. N., Edmonds, G. W., & Hill, P. L. (2020). Associations between trauma during adolescence and sense of purpose in middle-to-late adulthood. International Journal of Behavioral Development.
– Sanders, R. A. (2013). Adolescent psychosocial, social, and cognitive development. Pediatrics in Review, 34(8), 354–359.
– Seginer, R. (2008). Future orientation in times of threat and challenge: How resilient adolescents construct their future. International Journal of Behavioral Development, 32(4), 272–282.
This article is from the free online

«Як справлятися зі змінами: соціально-емоційне навчання через гру»

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now