Skip main navigation

Gweithgareddau Lledaenu Bygiau

Three examples of activities which can be used with groups to discuss how germs spread.

Datblygwyd e-Byg i’w ddefnyddio mewn ysgolion cyn COVID-19 felly efallai y bydd angen i chi addasu rhai o’r gweithgareddau ar sail canllawiau cadw pellter eich ysgol. Barnwch chithau a dywedwch wrthym sut rydych chi wedi addasu’r gweithgareddau, neu os hoffech drafod syniadau cysylltwch ag Healthy.schools@wales.nhs.uk neu Ysgolion.Iach@cymru.nhs.uk

Gweithgaredd hylendid resbiradol

Yn addas i Gyfnodau Allweddol 1, 2 a 3 a grwpiau cymunedol.

Gwyliwch y fideo uchod os gwelwch yn dda i weld dangosiad llawn o’r gweithgaredd hwn.

Mae’r gweithgaredd hwn wedi bod yn boblogaidd mewn sawl sefyllfa wahanol, gan gynnwys gwasanaethau ysgol, sioeau a gwyliau gwyddoniaeth, ac hyd yn oed mewn digwyddiad lansio brechlyn ffliw i bobl broffesiynol ym maes iechyd cyhoeddus! Mae’n dangos y ffordd orau o gadw peswch a thisiad rhag gwasgaru microbau.

Gallwch weld crynodeb o’r cyfarwyddiadau i ysgolion a grwpiau cymunedol yma. Mae dolen yn yr adran lawrlwytho isod hefyd.

Photo of the respiratory hygiene activity being carried out

Dwylo Difrifol (10-15 munud)

Yn addas i Gyfnodau Allweddol 1 a 2, a grwpiau cymunedol.

Yn y gweithgaredd hwn byddwch yn defnyddio gel UV a thortsh i ddangos lledaeniad microbau drwy gyfrwng ein dwylo. Mae’r hylif UV anweledig yn cynrychioli’r “microbau ffug” tra bo’r tortsh yn cynrychioli “canfyddwr microbau”, oherwydd dim ond o dan olau UV y gallwch chi weld y gel.

Gallwch weld crynodeb o’r cyfarwyddiadau i ysgolion a grwpiau cymunedol yma. Mae dolen yn yr adran lawrlwytho isod hefyd.

Photo of hands and hands with UV light shining on them

Yr Arbrawf Sebon, Dŵr a Phupur (10 munud)

Yn addas i Gyfnodau Allweddol 1 a 2 a grwpiau cymunedol.

Yn y gweithgaredd hwn byddwch yn defnyddio dosbarthwr sebon llaw, pupur a dŵr i ddangos pam fod angen i ni ddefnyddio sebon i olchi ein dwylo a pham nad yw dŵr ar ei ben ei hun mor effeithiol.

Gallwch weld crynodeb o’r cyfarwyddiadau i ysgolion a grwpiau cymunedol yma. Mae dolen yn yr adran lawrlwytho isod hefyd.

Photo of the soap water pepper experiment being carried out by children

Os ydych chi’n cefnogi dysgu yn y cartref neu’n gweithio gyda grwpiau bach o blant, mae gennym weithgareddau ychwanegol am ficrobau a lledaeniad heintiau yn ein Pecyn Gweithgareddau i Arweinwyr a Gwirfoddolwyr ar gyfer Bathodyn Ieuenctid y Gofalwr Gwrthfiotigau. Cliciwch yma i agor yr adnodd hwn.

Ydych chi wedi gwneud unrhyw weithgareddau sy’n debyg i’r rhain?

Gadewch i ni wybod am eich profiadau yn y sylwadau isod.

This article is from the free online

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education