Skip main navigation

Astudiaeth Achos

Read the case study about an outbreak of E. coli in 2016.
Yn 2016, bu Public Health England (PHE) yn ymchwilio i achosion cenedlaethol o rywogaeth anarferol o E. coli O157 a ganfuwyd gan dechnoleg dilyniannu genom cyfan PHE. Canfuwyd 161 o achosion o’r straen hwn o E. coli (154 yn Lloegr, 6 yng Nghymru ac 1 yn Yr Alban). Penderfynodd yr epidemiolegwyr mai bagiau o ddail salad cymysg oedd achos tebygol y salwch y tro hwn.

Darllenwch yr erthygl newyddion yma

Darllenwch adroddiad PHE yma

Close up of E. coli.

Cymerwyd y ddelwedd hon o ‘Giant Microbes’

Escherichia coli (E. coli)

(Esh-Er-Ic-E-A Co-Li)

Trafodwch y canlynol yn y sylwadau isod os gwelwch yn dda, ac mae croeso i chi ryngweithio gyda dysgwyr eraill:

  • Am faint o amser ddylech chi aros yn absennol o’r ysgol neu’r gwaith pan fyddwch yn chwydu neu’n dioddef o ddolur rhydd?
  • Ar ba bwyntiau critigol ddylech chi olchi eich dwylo er mwyn osgoi lledaenu microbau sy’n achosi salwch a gludir gan fwyd?
  • Sut ddylech chi storio a thrin llysiau amrwd, gan gynnwys salad, i atal salwch a gludir gan fwyd?

© BSAC & PHE
This article is from the free online

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now