Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Gweithgareddau byg y geg

Three examples of activities to teach groups about oral hygiene and the effects of sugar on our teeth.
© BSAC & PHE

Datblygwyd e-Byg i’w ddefnyddio mewn ysgolion cyn COVID-19 felly efallai y bydd angen i chi addasu rhai o’r gweithgareddau ar sail canllawiau cadw pellter eich ysgol. Barnwch chithau a dywedwch wrthym sut rydych chi wedi addasu’r gweithgareddau, neu os hoffech drafod syniadau cysylltwch ag Healthy.schools@wales.nhs.uk neu Ysgolion.Iach@cymru.nhs.uk

Hylendid iach y geg (10-15 munud)

Yn addas i Gyfnod Allweddol 2

Mae’r gweithgaredd hwn yn gofyn cadw dyddiadur glanhau’r dannedd i fonitro pa mor aml mae glanhau’r dannedd yn digwydd bob diwrnod o’r wythnos.

Yn y fan yma mae crynodeb o’r cyfarwyddiadau i ysgolion a grwpiau cymunedol.

Mae dolen yn yr adran lawrlwytho isod hefyd.

Example table from brushing diary activity

Diet Iach: Faint o siwgr sydd yn eich diodydd? (15-20 munud)

Yn addas i Gyfnod Allweddol 2 a grwpiau cymunedol

Mae’n bosibl defnyddio’r gweithgaredd hwn fel dull ysgol gyfan i ymdrin â faint o ddiodydd llawn siwgr sy’n cael eu hyfed. Mae wedi cael ei ddefnyddio’n aml mewn ysgolion, a gallwch wneud arddangosiadau i ddangos faint o siwgr sydd i’w gael mewn diodydd poblogaidd. Mae’r dangosiadau hyn yn addas i goridorau, ystafelloedd dosbarth, neu hyd yn oed ystafell ginio’r ysgol.

Yn y fan yma mae crynodeb o’r cyfarwyddiadau i ysgolion a grwpiau cymunedol.

Mae dolen yn yr adran lawrlwytho isod hefyd.

Photo of a variety of drinks, used in healthy diet activity

Ydych chi wedi gwneud unrhyw weithgareddau sy’n debyg i’r rhain?

Gadewch i ni wybod beth yw eich profiadau yn y sylwadau isod.

© BSAC & PHE
This article is from the free online

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education