Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Crynodeb o wythnos 2

Article providing a summary of content covered in week 2, and preview of week 3 content.
© BSAC & PHE

Diolch am gwblhau ail wythnos y cwrs e-Byg i Addysgwyr Iechyd.

Yr wythnos hon rydym wedi edrych ar hylendid bwyd a hylendid y geg, gan gynnwys sut i atal salwch a gludir gan fwyd drwy olchi’r dwylo ar bwyntiau critigol ac atal croeshalogiad. Rydym hefyd wedi edrych ar bwysigrwydd gofalu am hylendid da’r geg a chadw unrhyw fwydydd a diodydd llawn siwgr a gymerwn i amseroedd prydau yn unig er mwyn sicrhau ein bod yn cadw’r “ymosodiadau siwgr” mor isel ag sy’n bosibl. Rydym hefyd wedi edrych ar weithgareddau ymarferol y gallwch eu defnyddio i addysgu hylendid bwyd da ac iechyd y geg.

Yr wythnos nesaf yw wythnos tri, wythnos olaf y cwrs e-Byg i addysgwyr pan fyddwn yn ymdrin â gwrthfiotigau a hunanofal gyda gweithgareddau “Trechu’r Bygiau” e-Byg. Mae nifer o’r pynciau rydyn ni wedi edrych arnynt hyd yma wedi trafod ymlediad heintiau ac effaith gyffredinol ein hymddygiad ar ddatblygiad ymwrthedd i wrthfiotigau. Byddwn yn trafod gwrthfiotigau ac ymwrthedd i wrthfiotigau yn fanylach, er mwyn cael golwg fwy trwyadl ar y pwnc iechyd cyhoeddus pwysig hwn: gyda fideos, gweithgareddau rhyngweithiol ac astudiaeth achos. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yma eto wythnos nesaf ar gyfer wythnos olaf y cwrs e-Byg i addysgwyr.

Gadewch i ni wybod yn y sylwadau isod:

  • Oes gennych chi unrhyw gwestiynau o wythnos dau?
  • Beth oedd eich prif neges i’w chymryd gyda chi o’r wythnos hon?
© BSAC & PHE
This article is from the free online

Hyfforddiant e-Byg i Addysgwyr Iechyd

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education