Skip main navigation

تِل‌ها

text

تِل ها تپه‌هایی هستند که به مرور با مصالح ساختمانی یا زباله‌های محلی ساخته شده‌اند و در نتیجه‌ی زیست مداوم انسانها در یک محل و در یک دوره طولانی از زمان پدید آمده‌اند. یک تِل کلاسیک یک تپه بزرگ است، اغلب در اطراف خود شیب‌دار است، و ممکن است که این شیب نشانگر دیوارهای دفاعی‌ باشد که پیرامون تپه ساخته شده‌اند. بیشتر تِل‌ها بین یک تا پنج هکتار (۱۰ هزار تا ۵۰ هزار متر مربع)‌ مساحت دارند، اگر چه بعضی بسیار بزرگ‌ترند.

یک تِل یا تپه باستانی اغلب با تصاویر ماهواره‌ای دیده می‌شود چون از سطح زمین اطراف خود بلندتر است و برای همین سایه می‌اندازد. اندازه سایه‌ها به زاویه تابش خورشید در زمان عکس‌برداری بستگی دارد.

اگر کنتراست تِل با محیط اطراف خود کم باشد و در نتیجه سایه قابل ملاحظه‌ای دیده نشود، تِل‌های پرشیب‌تر اغلب کانال‌های فرسایش آب واضحی دارند که باعث می‌شود راحت‌تر بشود آنها را تشخیص داد. نشانه دیگر این است که وقتی پیرامون آنها زمین‌های کشاورزی قرار دارد، تپه‌ها اغلب لم‌یزرع و خالی از گیاه هستند – به خصوص وقتی که پرشیبند – یا وقتی که به مدت طولانی زیست‌گاه بوده‌اند. بعضی اوقات شکلی که زیرساخت‌ها ساخته‌ شده‌اند، مثل جاده‌هایی که پیرامون تِل‌ها وجود دارند، می‌توانند موقعیت آنها را نشان دهند.

به چند مثال از محوطه‌های تپه‌ای نگاهی بیندازید که در این تصاویر ماهواره‌ای دیده می‌شوند.

یک شهر کوچک که در امتداد یک جاده مرکزی قرار گرفته که از غرب به شرق امتداد دارد و می‌توان آن را با ماهواره دید، و هر دو طرفش را فضای سبز پر کرده است. در سمت راست تصویر، یک تِل تخم مرغی شکل دیده می‌شود که در سمت شمال یک خط سایه ضخیم انداخته که ارتفاع پرشیبش را نشان می‌دهد و در سمت غرب و شرق یک مسیر باریک و یک جاده دیده می‌شود که محدوده محوطه را تعیین می‌کنند.
تصویر ۱: کامد اللوز، لبنان که از فضا دیده می‌شود. تصویر گوگل ارث. تصویر © ۲۰۱۸ دیجیتال‌گلوب. (کلیک کنید تا تصویر بزرگ شود)
یک منظر کشاورزی ساحلی که از فضا دیده می‌شود،‌با توده‌ای از مزارع که توسط نوار ساحلی در شمال غربی به هم دوخته شده‌اند. کنار ساحل در سمت چپ تصویر یک منطقه تخم‌مرغی بایر دیده می‌شود، که رنگش به قهوه‌ای می‌زند، در زمینش کشاورزی نشده و یک کمربندی نازک سایه آن را احاطه کرده است.
تصویر ۲: تِل البورک، لبنان که از فضا دیده می‌شود. تصویر گوگل ارث. تصویر © ۲۰۱۸ دیجیتال‌گلوب. (کلیک کنید تا تصویر بزرگ شود)
یک ناحیه بایر از سطح زمین به شکل نارنجی متمایل به خاکستری به همراه جاده‌ای دیده می‌شود که از غرب به شرق امتداد دارد، با یک محوطه تقریبا مربعی‌شکل که رنگ خاک آن روشن‌تر است و در سمت راست بالای تصویر دیده می‌شود. یک توده تیره خاک به سختی تِلی را نمایان کرده است. مربعی که رنگ روشن‌تر دارد در این محوطه قرار گرفته و سایه‌های داخلش به این حدس دامن می‌زنند که احتمالا چاله‌ای است که داخل تِل کنده شده است.
تصویر ۳: تل هرمل، عراق چنان‌که از فضا دیده می‌شود. تصویر گوگل ارث. تصویر © ۲۰۱۸ دیجیتال‌گلوب. (کلیک کنید تا تصویر بزرگ شود)
یک تصویر ماهواره‌ای سواحل لبنان را نشان می‌دهد، با یک توسعه شهری قابل ملاحظه که نواحی ساحلی را اشغال کرده و یک اتوبان بزرگ که در دامنه تپه ساخته شده است. پای تپه‌ها یک جاده‌ باریک قرار دارد که در امتداد مزارع پلکانی امتداد یافته است، قبل از این که از تپه‌ای بگذرد که مرکزی گرد و پلکانی دارد. با این که سخت می‌شود این تپه را از محیط اطرافش تشخیص داد، اما این یک تِل باستانی است. بافت پلکانی این تپه و پیچ‌های تند جاده‌ای که پای تپه قرار دارند، کمک می‌کنند تا بشود آن را در یک تصویر ماهواره‌ای تشخیص داد.
تصویر ۴: تل الهری، لبنان که از فضا دیده می‌شود. تصویر گوگل ارث. تصویر © ۲۰۱۸ دیجیتال‌گلوب. (کلیک کنید تا تصویر بزرگ شود)

حال که با چند مثال آشنا شدید، در منطقه مطالعاتی خودتان به چند تِلی که می‌شناسید، نگاه کنید. چه چیز باعث می‌شود که بشود آنها را در تصاویر ماهواره‌ای تشخیص داد؟

آیا می‌توانید با مطالعه تصاویر ماهواره‌ای چند تِل دیگر را در منطقه مطالعاتی خودتان کاوش کنید؟

راهنمایی: اگر منطقه مطالعاتی خاصی را در نظر ندارید که تِل‌ها را بررسی کنید، کلمه «Homs» را در نوار جست‌وجو گوگل ارث پرو وارد کنید و منطقه اطراف شهر حمص در سوریه را بکاوید. آنجا کلی تِل پیدا می‌کنید – شاید بتوانید چند تایی را تشخیص دهید که در هفته‌های آینده به آنها خواهیم پرداخت.

This article is from the free online

باستان‌شناسی در خطر: استفاده از دورسنجی برای حفاظت از میراث فرهنگی

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now