Skip main navigation

مثال‌هایی از صحرای شرقی اردن

text

کویر شرقی اردن یک کویر نیمه‌سنگی است که بستر سنگ آهکِ آن با قلوه سنگ‌های چخماق پوشیده شده. خیلی خشک است و خاک آنجا، در جاهایی که در معرض عوامل بیرونی قرار دارد، اغلب عمق کمی دارد. با این حال، به رغم شرایط سخت زندگی، بقایای باستان‌شناسی که در این پیدا شده‌اند، به دوران دیرینه‌سنگی برمی‌گردند. در این بخش چند تصویر ماهواره‌ای از این کویر را با هم مرور می‌کنیم. خب، چه چیزی می‌توانید ببینید؟

در یک عکس ماهواره‌ای مجموعه‌ای از حصارها و سازه‌هایی دیده می‌شوند که بی‌نظم و ترتیب کنار هم قرار گرفته‌اند، بیشترشان به هم پیوسته‌اند، با سنگ تیره ساخته شده‌اند که به وضوح در تضاد با منظر پیرامون خود هستند که با شن روشن‌تر پوشیده شده. دو جاده در بخش شمال تصویر با ماشین‌آلات سنگین خاک‌برداری شده.
مثال ۱: مجموعه‌ای از حصارها و سازه‌هایی که معلوم نیست در چه تاریخی ساخته شده‌اند، احتمالا ساخت‌شان به دوران ما قبل تاریخ برمی‌گردد، و در کویر شرقی اردن واقع شده‌اند. چند جاده با ماشین‌آلات سنگین خاک‌برداری و هموار شده‌اند و به داخل محوطه و بخش شمالی آن امتداد یافته‌اند.
یک کایت یا بادبادک صحرایی با دو حصار دراز که در امتداد یکدیگر باریک و به هم نزدیک می‌شوند و در نهایت به یک حصار می‌رسند. در نزدیکی‌شان چند حصار یا سازه وجود دارد، احتمالا در دوران اخیر ساخته شده‌اند چون در همان نزدیکی هستند و مطابق نقشه کایت هستند.
مثال ۲: یک کایت یا بادبادک صحرایی و مجموعه‌ای از چند حصار. کایت، سازه‌ای که احتمالا برای کمک به شکار ساخته شده، به اواخر دوران نوسنگی برمي‌گردد، در حالی که حصارها ممکن است ماقبل‌تاریخ یا معاصر باشند.
یک کایت یا بادبادک صحرایی، که پیرامون آن به وضوح حصارهایی با اندازه‌های مختلف دیده می‌شود - مثل طویله هستند.
مثال ۳: یک کایت یا بادبادک صحرایی، شاید اواخر دوران نوسنگی ساخته شده باشد، فعالیت‌های جاده‌سازی که از میان محوطه رد شده، به آن آسیب رسانده است. تصویر © ۲۰۲۱ سی‌ان‌ای‌اس/ایرباس.
ردیفی از سازه‌ها بر کرانه یک دیرین‌رودِ خشک پای یک تپه نشسته است، با زیست‌گاه دومی که در سمت راست تصویر دیده می‌شود که کف رودخانه گسترده شده است.
مثال ۴: یک مجموعه زیست‌گاهی متشکل از سازه‌ها و حصارها، شاید به دوران پیش از اسلام/دوران اسلامی برگردد. یک زیست‌گاه دوران اسلامی هم در سمت راست تصویر دیده می‌شود. تمام بخش‌های تصویر به خاطر کانال‌های رودخانه‌های فصلی (wadi channels) که در محوطه هستند، در معرض فرسایش قرار دارند.
This article is from the free online

باستان‌شناسی در خطر: استفاده از دورسنجی برای حفاظت از میراث فرهنگی

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now