Skip main navigation

Що таке лихо?

У нашій повсякденній мові ми використовуємо слово «катастрофа», щоб описати несприятливу подію, яка негативно впливає на нас.
Діти граються на покинутому танку
© Університет Дікіна

Гуманітарна діяльність необхідна, оскільки людські суспільства часто страждають від стихійних лих.

У нашій повсякденній мові ми використовуємо слово «лихо» для опису несприятливої події, яка негативно впливає на нас.

Ми можемо називати лихом особисті проблеми: від автомобільної аварії до невдалої зачіски — усе це може бути лихом!

Але в гуманітарній системі слово «лихо» має більш конкретне значення. Наприклад, Управління ООН зі зменшення ризику лих (UNDRR) визначає лихо як:

… серйозне порушення функціонування громади або суспільства, що призводить до широкомасштабних людських, матеріальних, економічних або екологічних втрат і наслідків, які перевищують здатність постраждалої громади чи суспільства впоратися з ними за допомогою власних ресурсів.
З технічної точки зору лихо відбувається, коли населення зазнає небезпеки. Це може бути природна небезпека, наприклад циклон, повінь або шторм, чи антропогенна подія, як-от конфлікт чи аварія на виробництві.

Поняття «стихійне лихо» немає?

Незважаючи на широке використання терміна «стихійне лихо», багато експертів стверджують, що не існує такого поняття, як стихійне лихо, а лихо часто приходить слідом за небезпечними природними явищами (UNDRR 2017).
Важливо розуміти, що лиха не впливають на всіх людей однаково. Наразі широко визнається, що взаємодія між небезпекою й комплексом соціальних і природних процесів може призвести до підвищення вразливості до лиха серед певних верств населення.
Тому, відповідно до UNDRR, «ризик лиха широко визнаний як наслідок взаємодії між небезпекою та характеристиками, котрі роблять людей і місця вразливими й схильними до небезпеки». Це відображено на такій діаграми:

РИЗИК =

НЕБЕЗПЕКА x СТУПІНЬ ВПЛИВУ x УРАЗЛИВІСТЬ

Наприклад, зсуви можуть вважатися природним явищем, але вони однозначно являють собою більшу небезпеку в ситуаціях, коли через зростання населення та урбанізацію підвищується чисельність людей, які мешкають в районах, де зсуви мають потенційну загрозу. Зазвичай бідніші члени громади змушені селитися на землях, де існує значний ризик лиха.

Якщо це поєднується з вирубкою лісів для заготівлі деревини й дров, інтенсивним випасанням худоби чи погано спроєктованими дорогами, ризик лиха може зрости. Аналогічно, збільшення кількості інтенсивних опадів через зміну клімату підвищує ризик зсуву й багатьох інших небезпек.

В умовах конфлікту жінки й дівчата, літні люди, а також люди з інвалідністю можуть мати обмежену можливість виїхати із зони конфлікту, що робить їх більш уразливими до актів насильства через активні бойові дії.

Хоча чітке розмежування між природними й антропогенними чи техногенними катастрофами є проблематичним, є певні причини лих, які є результатом чи побічним ефектом навмисних дій або політики людини.

Одними з найстрашніших і найтяжчих форм лих є ті, які з’явилися в результаті війни, конфлікту, тероризму, економічної політики, порушення прав людини чи навіть геноциду.

Ваше завдання

Розмірковуючи про власний життєвий досвід під час лиха великого або дрібного масштабу, чи можете ви визначити певні фактори, які спричинили вищий ризик того, що деякі члени громади стали більш уразливими до наслідків цього лиха?

Посилання

UNDRR (Управління ООН зі зменшення ризику стихійних лих), 2017 р. Термінологія UNDRR щодо зменшення ризику стихійних лих, 2017 р.. (англійською мовою)

Термінологія зменшення ризику стихійних лих UNDRR 2017 (англійською мовою)

© Університет Дікіна
This article is from the free online

Вступ до історії гуманітарної допомоги: Introduction to Humanitarian Aid (UKR)

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now