Skip main navigation

Ag Maisiú an Tí/Decorating the House

Video about decorating a house and useful phrases in Irish
0.7
[Music Playing] Ba mhaith liom na seomraí ar fad a fháil péinteáilte. Cén fhad a thógfaidh sé ort na seomraí a phéinteáil? Cé mhéad seomra atá agat? Sé cinn ar fad. Tógfaidh sé thart ar chúig lá na seomraí ar fad a phéinteáil. Tá sé sin ceart go leor. Cén dath ba mhaith leat don seomra seo? Cad faoi dhath bánbhuí? Go deas. Glacfaidh mé grianghraf den seomra seo. Seo í an chistin. Ba mhaith liom dath donn a chur ar an mballa anseo. Cad a cheapann tú? Ní maith liom an dath sin don chistin. Tá sé ródhorcha. Cad a cheapann tú faoi dhath buí? Tá sin ar fheabhas. Seo é an seomra bia. Tá an phéint ar an mballa ródhorcha.
51.2
Cad a cheapann tú faoi dhath magnóilia a chur ar an mballa anseo? Tá sé sin ceart go leor. Iontach. Glacfaidh mé grianghraf den seomra seo. Seo é an seomra folctha. Tá an balla an-ghlas agus tá an t-urlár ródhorcha. Mholfainn dath béas a chur ar an mballa anseo. Beidh cuma níos fearr ar an seomra. Is maith liom an dath sin. Ar fheabhas. Seo é an cúigiú seomra; an seomra codlata. Tá sé seo an-mhór. Is maith liom na fuinneoga. Bheadh dath corcra go hálainn ar an mballa seo. Go maith. An féidir leat meastachán den obair a chur ar fáil dom. Seolfaidh mé chugat é amárach. Go raibh míle maith agat. [Music Playing]

Watch the video to listen to a dialogue about decorating a house. You can listen to the audio again by clicking on the phrases below. Remember to also practise the phrases out loud.

Ba mhaith liom na seomraí ar fad a fháil péinteáilte. Cén fhad a thógfaidh sé ort na seomraí a phéinteáil? I would like to get all the rooms painted. How long will it take you to paint all the rooms?
Cé mhéad seomra atá agat? How many rooms do you have?
Sé cinn ar fad. Six in total.
Tógfaidh sé thart ar chúig lá na seomraí ar fad a phéinteáil. It will take around five days to paint all the rooms.
Tá sé sin ceart go leor. That is ok.
Cén dath ba mhaith leat don seomra seo? What colour would you like for this room?
Cad faoi dhath bánbhuí? What about the colour cream?
Go deas. Glacfaidh mé grianghraf den seomra seo. Nice. I will take a photograph of this room.
Seo í an chistin. Ba mhaith liom dath donn a chur ar an mballa anseo. Cad a cheapann tú? This is the kitchen. I would like to put a brown colour on the wall here. What do you think?
Ní maith liom an dath sin don chistin. Tá sé ródhorcha. Cad a cheapann tú faoi dhath buí? I don’t like that colour for the kitchen. It is too dark. What do you think about a yellow colour?
Tá sin ar fheabhas. Seo é an seomra bia. That is great. This is the dining room.
Tá an phéint ar an mballa ródhorcha. Cad a cheapann tú faoi dhath magnóilia a chur ar an mballa anseo? The paint on the wall is too dark. What do you think about putting the colour magnolia on this wall?
Tá sé sin ceart go leor. That is ok.
Iontach. Glacfaidh mé grianghraf den seomra seo. Great. I will take a photograph of this room.
Seo é an seomra folctha. This is the bathroom.
Tá an balla an-ghlas agus tá an t-urlár ródhorcha. Mholfainn dath béas a chur ar an mballa anseo. Beidh cuma níos fearr ar an seomra. The wall is very green and the floor is very dark. I would recommend to put the colour beige on the wall here. The room will look a lot better.
Is maith liom an dath sin. I like that colour.
Ar fheabhas. Great.
Seo é an cúigiú seomra; an seomra codlata. This is the fifth room, the bedroom.
Tá sé seo an-mhór. Is maith liom na fuinneoga. Bheadh dath corcra go hálainn ar an mballa seo. This is very big. I like the windows. The colour purple would be beautiful on this wall.
Go maith. An féidir leat meastachán den obair a chur ar fáil dom? Good. Can you send me an estimate of the work?
Seolfaidh mé chugat é amárach. I will send it to you tomorrow.
Go raibh míle maith agat. Thank you very much.
This article is from the free online

Irish 102: An Introduction to Irish Language and Culture

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education