Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Kursintroduktion

En introduktion till kursen.
En person iklädd röd vinterjacka åker slalom med en skidlift i bakgrunden.
Turistnäringen är en mycket viktig del av Sveriges ekonomi. En förutsättning för att turistföretaget ska bli framgångsrikt är förmågan att utveckla produkter med hög kvalitet och nöjda kunder. Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar eller planerar att arbeta inom turistnäringen och i andra hand till alla som är intresserade av turistfrågor och tjänstekvalitet. Du förutsätts också ha genomfört utbildningen ”Kundnöjdhet i turistföretag”, som den här kursen bygger vidare på.

I den här kursen kommer du att lära dig om hur man kan mäta kundnöjdhet i turistföretag och vanliga orsaker till att företag misslyckas med att skapa nöjda kunder. Kursen presenterar också verktyg för att analysera var misslyckanden kan uppstå och hur en beskrivning av tjänsteprocessen kan användas för att effektivisera verksamheten.

Utbildningen är indelad i tre veckor. Varje vecka har ett eget tema:

  • Vecka 1 – Mäta kundnöjdhet

  • Vecka 2 – Orsaker till missnöjda kunder

  • Vecka 3 – Kartlägga tjänsteprocesser.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna…

  • beskriva hur kundnöjdhet i turistbranschen kan mätas

  • diskutera orsaker till missnöjda kunder

  • diskutera var misslyckanden med att skapa nöjda kunder kan uppstå

  • beskriva hur en tjänsteprocess kan kartläggas.

Källförteckning

Bhat, M. A. (2012). Tourism Service Quality: A Dimension-specific Assessment of SERVQUAL. Global Business Review, 13(2), 327-337. https://doi.org/10.1177/097215091201300210

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49, 41-50.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-37.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now