Skip main navigation

Övning: Tillämpa GAP-modellen

Praktisk övning om att tillämpa GAP-modellen.
pusselbitar
Nu är det dags för en praktisk övning där du kommer att fundera kring GAP-modellen och tillämpa den på ett turistföretag. Välj ett turistföretag (antingen företaget du arbetar på eller ett turistföretag som du känner till) och avsätt ca tre timmar för uppgiften.

Tänk igenom och svara på följande frågor:

  1. Hur kan turistföretaget arbeta för att förstå kundens förväntningar innan kunden kommer till resmålet (GAP 1)?

  2. Hur kan turistföretaget arbeta för att förstå kundens förväntningar under besöket (GAP 1)?

  3. Fundera över och ge exempel på orsaker till varför kvalitetsbrister i GAP 2,3 och 4 i det valda turistföretaget skulle kunna uppstå och hur företaget kan arbeta för att motverka detta.

  4. Beskriv och motivera var i modellen som du tror det är störst risk för kvalitetsbrister i det valda turistföretaget och hur dessa risker kan hanteras.

Gör så här

Använd valfritt hjälpmedel – papper och penna, dator eller läsplatta för att samla dina slutsatser. Se till att slutföra övningen innan du går vidare i kursen. Instruktionerna och frågorna finns även tillgängliga i utskriftsformat under rubriken Downloads.

Lycka till!

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now