Skip main navigation

Övning: Kartlägg en tjänsteprocess

Praktisk övning om att kartlägga en tjänsteprocess.
pusselbitar
© Luleå tekniska universitet

Nu är det dags för en praktisk övning som handlar om processkartläggning och hur detta verktyg kan användas för att synliggöra tjänsteprocesser. Välj ett turistföretag (antingen företaget du arbetar på eller ett turistföretag som du känner till) och avsätt ca tre timmar för uppgiften.

Tänk igenom och svara på följande frågor:

  1. Välj en tjänsteprocess i turistföretaget som du tycker är viktig att kartlägga.

  2. Beskriv syftet med att kartlägga den valda tjänsteprocessen.

  3. Bestäm var processen startar och slutar.

  4. Kartlägg processen genom att beskriva processens olika steg i en processkarta.

  5. Ge förslag på hur du tycker att processen skulle kunna utvecklas och motivera varför.

Gör så här

Använd valfritt hjälpmedel – papper och penna, dator eller läsplatta för att samla dina slutsatser. Se till att slutföra övningen innan du går vidare i kursen. Instruktionerna och frågorna finns även tillgängliga i utskriftsformat under rubriken Downloads.

Obs! I en verklig situation så lägger man ner ganska mycket tid på att samla ihop den information som behövs för att kartlägga processen. I den här övningen är det meningen att du utgår ifrån vad du känner till om processen och/eller information som du kan hitta från sekundärkällor, till exempel på Internet.

Lycka till!

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now