Skip main navigation

Välkommen till kursen

Välkomstvideo för kursen

Hej och välkommen! Den här utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom turistnäringen.

Den kommer att ge dig kunskaper om hur man kan mäta kundnöjdhet och analysera orsaker till missnöjda kunder.

Observera att det här är en fördjupande uppföljare till utbildningen “Kundnöjdhet i turistföretag”. Kontrollera därför att du har genomfört alla kursmoment i “Kundnöjdhet i turistföretag” innan du startar.

This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now