Skip main navigation

Erbjuda hög kvalitet

Om vad som är viktigt för att kunna erbjuda hög kvalitet.

Vad är viktigt för att kunna erbjuda en hög kvalitet?

I den här filmen berättar Frida Lind Oja (Camp Ripan) och Monica Risenius (Kiruna Lappland) om hur de lär av misstag och verkar för en stabil grund att luta sig mot.

This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now