Skip main navigation

Orsaker till missnöjda kunder

Om vanliga orsaker till missnöjda kunder.

Vilken är den vanligaste orsaken till att kundens förväntningar inte uppfylls?

I den här filmen berättar Frida Lind Oja (Camp Ripan), Kent Lindvall (Tree hotel), och Monica Risenius (Kiruna Lappland) om hur företagen arbetar för att ta reda på kundens förväntningar i syfte att kunna leva upp till dem.

This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now