Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Modell för att analysera kvalitetsbrister

Film om att identifiera hur och var felsteg sker som i sin tur leder till misslyckanden.

I den här filmen får du veta mer om den så kallade GAP-modellen, som visar fem olika gap där kvalitetsbrister kan uppstå, vilket i sin tur kan leda till att tjänsteföretag misslyckas med att leva upp till förväntningarna.

This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now