Skip main navigation

Utveckla tjänsteprocessen

Om processkartläggning

Hur arbetar ni för att utveckla tjänsteprocessen?

I den här filmen berättar Frida Lind Oja (Camp Ripan) och Kent Lindvall (Tree hotel) om verktyg före, under och efter besöket för att ge en bra upplevelse till kunden.

This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now