Skip main navigation

Lära tillsammans

Vad en lärandegemenskap är, hur man deltar och hur det främjar utforskning och lärande i den här kursen.
Kvinna som lyckas med sina studier

Under kursen har du möjlighet att lämna kommentarer, dela dina tankar och delta i en dialog med övriga deltagare i kommentarsfälten längst nere på sidorna. En framgångsfaktor för en positiv upplevelse är att alla som deltar tar chansen att lära av varandra.

Kursen har utvecklats för att genomföras online. Formatet erbjuder olika former av interaktiva övningar, som till exempel video, quiz och praktiska övningar. Kursens design och struktur har utformats för att hjälpa och inspirera dig i ditt lärande.

Du har säkert hört frasen ”ju fler desto bättre”, och detta gäller särskilt för lärande. Genom att utbyta kunskap och idéer blir inte bara inlärningsprocessen enklare, den blir också mycket roligare. När du kommenterar och deltar aktivt i diskussioner med andra kursdeltagare bidrar du till att producera kunskap både för dig själv och för andra likasinnade. Se det som en chans att utvecklas inom ditt område och knyta nya bekanskaper med människor som verkar inom din bransch. Vi gör det tillsammans!

Kort om kursformatet

Teoretiska och aktiva inslag – I utbildningen kommer du att få ta del av både teoretiska inslag och praktiska aktiviteter. Du får också möjlighet att repetera dina nya kunskaper genom att svara på quiz-frågor.

Kunskapstest och kursprov – Genom kunskapsprov kan du kontrollera att du har nått kunskapsmålen för respektive vecka samt för kursen som helhet.

Downloads (Nedladdningar) – Det går bra att ladda ner utbildningens innehåll till din egen dator. Det gäller till exempel föreläsningar, powerpointpresentationerna som visas vid föreläsningarna samt instruktioner till praktiska övningar.

Kursbevis – Efter genomförd utbildning har du möjlighet att ladda ner ett kursbevis.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now