Skip main navigation

Hantering av kvalitetsbrister

Kort om hur man hanterar kvalitetsbrister
© Luleå tekniska universitet

Alla inom verksamheten, från ledning till medarbetare, är ett team som arbetar mot samma mål och att kunna hantera oförutsedda situationer på ett professionellt sätt är en viktig del av arbetet.

Turistverksamheter hanterar människor, och i interaktionen människor emellan kan brister lätt uppstå. Människor gör fel ibland, det kan handla om okunskap, ett missförstånd eller ett helt vanligt misstag. Genom att sätta tydliga rutiner för hur eventuella brister bör hanteras blir det inte bara lättare för medarbetarna att hantera den situation som uppstått, det ger också förutsättningar att skapa en professionell verksamhet som bryr sig om sina kunder – vilket ökar trovärdigheten.

För att kunna hantera kvalitetsbrister är kommunikation A och O. Genom att göra alla inom verksamheten medvetna om vilken situation som uppstått, kan man tillsammans bestämma hur den på bästa sätt bör hanteras, både i stunden och i framtiden. Ett bra sätt att hantera kvalitetsbrister är att föra anteckningar över olika situationer, vilka reaktioner som uppstått och hur man agerat. Med detta skapas en möjlighet att tillsammans inom verksamheten utvärdera händelseförloppet och lära sig av det.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now