Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Sammanfattning

Sammanfattning av avsnittet
sammanfattning och checkbox
© Luleå tekniska universitet

Detta teoriavsnitt har handlat om olika kriterier som har visat sig viktiga för att få nöjda kunder. Vad tjänsteföretaget erbjuder sina kunder (teknisk kvalitet) är så klart mycket viktigt för att kunna skapa nöjda kunder, men minst lika viktigt för kundnöjdheten är mer mjuka värden som hur tjänsterna erbjuds kunderna (funktionell kvalitet).

En förutsättning för att utveckla tjänster som håller rätt nivå och möter kundernas förväntningar är den professionalism och kompetens som tjänsteföretaget besitter. Utöver den faktiska tjänsten som erbjuds (teknisk kvalitet), krävs också att tjänsten levereras på ett sätt som möter kundernas förväntningar (funktionell kvalitet), vilket handlar om attityder, tillgänglighet, flexibilitet, pålitlighet, hantering av kvalitetsbrister etc.

Lärdomar

Du har nu nått slutet av vecka ett och förhoppningsvis har du lärt dig en hel del om att mäta kundnöjdhet.

  • Vad tar du med dig från veckans innehåll? Är det något du saknar eller skulle vilja veta mer om?

Reflektera, kommentera och diskutera med andra deltagare i kommentarsfältet.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education