Skip main navigation

Inledning

Inledning - Orsaker till missnöjda kunder
Två personer iklädda campingkläder och ryggsäckar sitter på en sten och tittar ut över naturen
© Luleå tekniska universitet

Den här veckan är målet att du ska få ökade kunskaper om orsaker till varför tjänsteföretag misslyckas med att leva upp till kundens förväntningar och om var misslyckanden kan uppstå.

Du kommer att möta exempel från branschen om vikten av att vara tydlig och ge information för att påverka kundens förväntningar. Du kommer också att få kunskap om och tillämpa den så kallade GAP-modellen för att träna på att identifiera var misslyckanden med att uppfylla kundens förväntningar kan uppstå.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education