Skip main navigation

Inledning

Inledning - Orsaker till missnöjda kunder
Två personer iklädda campingkläder och ryggsäckar sitter på en sten och tittar ut över naturen
© Luleå tekniska universitet

Den här veckan är målet att du ska få ökade kunskaper om orsaker till varför tjänsteföretag misslyckas med att leva upp till kundens förväntningar och om var misslyckanden kan uppstå.

Du kommer att möta exempel från branschen om vikten av att vara tydlig och ge information för att påverka kundens förväntningar. Du kommer också att få kunskap om och tillämpa den så kallade GAP-modellen för att träna på att identifiera var misslyckanden med att uppfylla kundens förväntningar kan uppstå.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now