Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Analysera misslyckanden

En kort presentation av hur man kan identifiera var misslyckanden uppstår
Två personer som kör skoter
Du har tagit del av vanliga orsaker till misslyckanden och i det här avsnittet är det dags att försöka få en förståelse kring var kvalitetsbrister kan uppstå.

Här presenteras bland annat GAP-modellen, som hjälper dig att identifiera var kvalitetsbrister kan uppstå. I filmen kommer du få ta del av en visuell presentation av GAP-modellen, vad modellen består av och vad gapen som uppstår innebär.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now