Skip main navigation

Inledning

Kort inledning vecka 3
Norrsken över ishotellet med människor som går runt utanför
© Luleå tekniska universitet

Du är nu framme vid kursens sista vecka som syftar till att öka dina kunskaper om hur produktion och konsumtion av tjänster kan kartläggas och analyseras med hjälp av processkartläggning (blueprinting).

Du kommer att möta exempel från branschen som visar hur befintliga turistföretag arbetar med kundens förväntningar och tjänsteprocessen. Vidare kommer du under veckan att få kunskap om syftet med processkartläggning och hur en sådan kartläggning kan genomföras.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now