Skip main navigation

Inledning

Kort inledning vecka 3
Norrsken över ishotellet med människor som går runt utanför
© Luleå tekniska universitet

Du är nu framme vid kursens sista vecka som syftar till att öka dina kunskaper om hur produktion och konsumtion av tjänster kan kartläggas och analyseras med hjälp av processkartläggning (blueprinting).

Du kommer att möta exempel från branschen som visar hur befintliga turistföretag arbetar med kundens förväntningar och tjänsteprocessen. Vidare kommer du under veckan att få kunskap om syftet med processkartläggning och hur en sådan kartläggning kan genomföras.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education