Skip main navigation

Hurry, only 9 days left to get one year of Unlimited learning for £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Om processkartläggning

Kort inledning till avsnittet
En person som utför massage med släta stenar på en annan person
© Luleå tekniska universitet

Föregående vecka arbetade du med GAP-modellen, som är ett övergripande verktyg för att identifiera var kvalitetsbrister kan uppstå. Det här avsnittet handlar om processkartläggning som mer i detalj fokuserar på de tjänster som erbjuds.

I avsnittet kommer du att få ta del av exempel som visar vad processkartläggning är och varför det är ett viktigt verktyg i arbetet för att förstå och uppfylla kundförväntningar.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now