Skip main navigation

Om processkartläggning

Kort inledning till avsnittet
En person som utför massage med släta stenar på en annan person
© Luleå tekniska universitet

Föregående vecka arbetade du med GAP-modellen, som är ett övergripande verktyg för att identifiera var kvalitetsbrister kan uppstå. Det här avsnittet handlar om processkartläggning som mer i detalj fokuserar på de tjänster som erbjuds.

I avsnittet kommer du att få ta del av exempel som visar vad processkartläggning är och varför det är ett viktigt verktyg i arbetet för att förstå och uppfylla kundförväntningar.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education