Skip main navigation

Sammanfattning

Sammanfattning av avsnittet
sammanfattning och checkbox
Det här teoriavsnittet har beskrivit vad processkartläggning är och vilka syften man kan ha med att göra en sådan.

En processkartläggning resulterar i en grafisk presentation av alla steg som utförs, både av tjänsteföretaget och av kunderna, vid produktion och konsumtion av en tjänst (tjänsteprocess).

Målet med processkartläggningen är att kunna utveckla tjänsten och tjänsteprocessen genom att identifiera alla steg i processen, tid och kostnader i varje steg, eventuella ”flaskhalsar” och riskområden.

This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now