Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Ett viktigt verktyg

Kort inledning av avsnittet
En man och kvinna tittar ut över snötäckt natur från en byggnad med glasväggar
© Luleå tekniska universitet

Nu är du framme vid sista teoriavsnittet för kursen! Avsnittet handlar om hur en processkartläggning kan genomföras och presenterar ett exempel på hur en sådan kan se ut.

I förra avsnittet fick du lära dig om syftet med processkartläggning. Utan ett tydligt syfte är det svårt att veta vad som ska ingå i kartläggningen och vilken detaljnivå som är nödvändig.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education