Skip main navigation

Ett viktigt verktyg

Kort inledning av avsnittet
En man och kvinna tittar ut över snötäckt natur från en byggnad med glasväggar
Nu är du framme vid sista teoriavsnittet för kursen! Avsnittet handlar om hur en processkartläggning kan genomföras och presenterar ett exempel på hur en sådan kan se ut.

I förra avsnittet fick du lära dig om syftet med processkartläggning. Utan ett tydligt syfte är det svårt att veta vad som ska ingå i kartläggningen och vilken detaljnivå som är nödvändig.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now