Skip main navigation

Sammanfattning

Sammanfattning av avsnittet
sammanfattning och checkbox
© Luleå tekniska universitet

Den sista aktiviteten har handlat om hur en processkartläggning kan genomföras och även presenterat ett exempel på hur en sådan kan se ut.

När en tjänsteprocess ska kartläggas är det viktigt att först bestämma syftet med kartläggningen eftersom det styr vilken information som behöver finnas med och vilken detaljnivå som behövs för att uppfylla syftet. Det är också viktigt att bestämma gränserna för processen, det vill säga vad processen ska omfatta, var den börjar och var den slutar. Nästa steg är att bestämma hur nödvändig information ska tas fram, till exempel genom observation, intervjuer och/eller dokument.

Efter det att nödvändig information har samlats in så ritas sedan processkartan. För att kvalitetssäkra slutresultatet är det viktigt att komma ihåg att involvera olika personer/roller i färdigställandet av processkartan.

Lärdomar

Du har nu nått slutet av vecka tre och förhoppningsvis har du lärt dig en hel del om att kartlägga tjänsteprocesser.

  • Vad tar du med dig från veckans innehåll? Är det något du saknar eller skulle vilja veta mer om?

Reflektera, kommentera och diskutera med andra deltagare i kommentarsfältet.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now