Skip main navigation

Sammanfattning

Sammanfattning av avsnittet
sammanfattning och checkbox
© Luleå tekniska universitet

Den sista aktiviteten har handlat om hur en processkartläggning kan genomföras och även presenterat ett exempel på hur en sådan kan se ut.

När en tjänsteprocess ska kartläggas är det viktigt att först bestämma syftet med kartläggningen eftersom det styr vilken information som behöver finnas med och vilken detaljnivå som behövs för att uppfylla syftet. Det är också viktigt att bestämma gränserna för processen, det vill säga vad processen ska omfatta, var den börjar och var den slutar. Nästa steg är att bestämma hur nödvändig information ska tas fram, till exempel genom observation, intervjuer och/eller dokument.

Efter det att nödvändig information har samlats in så ritas sedan processkartan. För att kvalitetssäkra slutresultatet är det viktigt att komma ihåg att involvera olika personer/roller i färdigställandet av processkartan.

Lärdomar

Du har nu nått slutet av vecka tre och förhoppningsvis har du lärt dig en hel del om att kartlägga tjänsteprocesser.

  • Vad tar du med dig från veckans innehåll? Är det något du saknar eller skulle vilja veta mer om?

Reflektera, kommentera och diskutera med andra deltagare i kommentarsfältet.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education