Skip main navigation

Inledning

Inledning till vecka 2.
Smaker och dofter från naturen framför en brinnande brasa
© Luleå tekniska universitet

Den här veckan kommer du att få titta närmare på hur kundnöjdhet kan mätas, med målet att att öka dina kunskaper om kvalitet och kundnöjdhet i turistföretag samt kriterier för nöjda kunder.

Du kommer att möta exempel från branschen som visar på varför det är viktigt att erbjuda hög kvalitet och hur företag kan agera för att göra kunder nöjda. Du kommer också att få exempel på vilka frågor man kan ställa för att mäta kunders förväntningar och upplevelser och en del tips när det gäller arbetet att skapa nöjda kunder.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education