Skip main navigation

Inledning

Inledning till vecka 2.
Smaker och dofter från naturen framför en brinnande brasa
Den här veckan kommer du att få titta närmare på hur kundnöjdhet kan mätas, med målet att att öka dina kunskaper om kvalitet och kundnöjdhet i turistföretag samt kriterier för nöjda kunder.

Du kommer att möta exempel från branschen som visar på varför det är viktigt att erbjuda hög kvalitet och hur företag kan agera för att göra kunder nöjda. Du kommer också att få exempel på vilka frågor man kan ställa för att mäta kunders förväntningar och upplevelser och en del tips när det gäller arbetet att skapa nöjda kunder.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now